STUDIECIRKLAR

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 7 augusti.

Gäller alla cirklar för både nya och tidigare deltagare!

Tid:      Angiven tid inkluderar pauser.                                                                     Lokal:   Folkuniversitetet. Skolgatan 25, sal 2, eller 3 om ej annat anges.

              Salsschema finns uppsatt på anslagstavlan vid sal 2.

Avgift: Anges vid varje cirkel. Betalas till PG 153 14 30-5 senast 30 augusti. Kostnad för ev. studiematerial tillkommer, utom i datacirklarna.   Max antal deltagare/studiecirkel 12 st. eller enligt uppgift i programmet.   Nya cirklar startar om tillräckligt antal deltagare (minst sex) anmäler sig.

Om du avstår från din plats måste du meddela ansvarig för cirklarna, Carl Johan Stillström, 070-519 80 92 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Det kan finnas personer som står på väntelista!

LITTERATUR och SPRÅK

Bokcirkel 1 – Jönköping, fortsättning på vårens bokcirkel.         Kod C1h     Det finns plats för fler deltagare. Vi läser och diskuterar modern och klassisk   litteratur från olika länder och kulturer. Vid första träffen presenteras en lista varifrån vi gemensamt väljer ut böcker för fortsatt läsning och diskussion. Till detta tillfälle bör deltagarna ha läst Pappaklasusulen av Jonas Hassen Khemiri.                               Tid:        Tisdagar udda veckor kl. 11.00 – 12.50.                 6 ggr                     Start: 24/9                                                                                                     Avgift:   275 kronor                                                                                            Ledare: Kerstin Wallin, 073-531 05 14

Bokcirkel 2 Jönköping, fortsättning på vårens bokcirkel.         Kod C2h    Det finns plats för fler deltagare. I bokcirkeln läser och diskuterar vi modern och klassisk litteratur från olika länder och kulturer. Vid första träffen presenteras en lista varifrån vi gemensamt väljer ut böcker för fortsatt läsning och diskussion. Till detta tillfälle bör deltagarna ha läst Binas historia av Maja Lunde.                                    Tid:        Onsdagar udda veckor kl. 11.00 – 12.50.                6 ggr                         Start: 25/9                                                                                                     Avgift:   275 kronor                                                                                     Ledare: Kerstin Wallin, 073-531 05 14

Bokcirkel i herrgårdsmiljö                                                                Kod C3h   Nya och gamla deltagare hälsas välkomna!                                                           På gården Björneberg i Jönköping läste man en hel del litteratur i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under tre tillfällen under våren träffasvi på Björnebergs gård och diskuterar böcker från denna tid, men också litteratur som behandlar tiden och de författare som verkade under denna tid.                                                               Till den första träffen, den 1/10, läser vi Din stund på jorden av Vilhelm Moberg. Plats:       Björnebergs gård                                                                         Tid:          Tisdagarna 1/10, 29/10 och 26/11 kl.11.00 – 12.50             3 ggr     Start: 1/10                                                                                                   Avgift:                  225 kronor                                                                      Ledare:             Kerstin Wallin, 073-531 05 14

 

Litteraturcirkel – Huskvarna, fortsättning                                       Kod C4h    Vi läser inför varje sammankomst ett litterärt verk och samtalar sedan                     om det.  Att läsa till första cirkelträffen Radetzkymarschen av Joseph Roth.           Lista med förslag på böcker presenteras vid första tillfället och vi kommer då överens om vad som ska läsas i fortsättningen. Nya deltagare är välkomna i mån av plats.   Lokal:   Equmeniakyrkan, Huskvarna                                                                 Tid:      Tisdagar udda veckor kl. 10.00–11.50                6 ggr                          Start: 24/9                                                                                                     Avgift:  275 kronor                                                                                      Ledare:      Mats Linnér, 036-14 11 17 eller 070-278 82 44

 

Viktor Rydberg, hans liv och verk                                                    Kod C5h Tid:          Torsdagar udda veckor kl. 15.00–16.50                   5 ggr                       Start: 26/9                                                                                                     Avgift:    250 kronor                                                                                               Ledare:   Peter Johnson, 073-667 99 18

  

Skrivarcirkel, modern lyrik och prosa                                              Kod C6h Fortsättning på vårens studiecirkel. Vi tar upp språkfrågor och ägnar oss åt skrivövningar, diskussioner m.m. Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Max 10 deltagare.                                                                                             Tid:           Onsdagar jämna veckor kl. 16.00–17.50              6 ggr                   Start: 18/9                                                                                                          Avgift:       275 kronor                                                                                   Ledare:      Yvonne Teiffel, 070-454 47 45

 

Skrivarcirkel, fortsättning.                                                              Kod C7h Älskar du att skriva, men skriver bara för byrålådan? Varför inte ta chansen att skriva tillsammans med andra? Du får respons på dina texter och du utvecklar ditt skrivande. Max 8 deltagare.                                                                                              Tid:            Tisdagar udda veckor kl.13.00–15.30                 6 ggr                          Start: 10/9                                                                                                       Avgift:       350 kronor                                                                               Ledare:       Ulla Frid, 070-321 17 52

 

Engelsk konversation, fortsättning                                                    Kod C8h Engelsk allmän konversation. Fördelaktigt med goda baskunskaper i engelska. Max 10 deltagare. Nya deltagare i mån av plats.                                                           Tid:       Torsdagar jämna veckor kl. 15.00–16.50                 6 ggr                   Start: 19/9                                                                                                     Avgift:        275 kronor                                                                                Ledare: Teresa Horgan, 070-471 28 71

 

Engelsk konversation på vardagsnivå, fortsättning                        Kod C9h Engelsk konversation på lätt nivå. Max 10 deltagare                                               Tid:         Torsdagar udda veckor kl. 15.00–16.50                   6 ggr                   Start: 12/9                                                                                                     Avgift:      275 kronor                                                                                  Ledare: Teresa Horgan, 070-471 28 71

 

Franska, repetition                                                                Kod C10h    Inriktning på konversation om vardagssituationer och aktualiteter. Förkunskaper motsvarande högstadiet.                                                                                Tid:    Onsdagar jämna veckor kl. 11.00 – 12.50                  6 ggr                   Start: 18/9                                                                                                     Avgift:      275 kronor                                                                                  Ledare:     Eva Melin,(3 ggr) 073-735 92 61                                                 Agneta Karlberg de Jonghe, (3 ggr) 076-241 33 70

 

Italienska, nybörjare                                                                      Kod C11h         Tid:        Fredagar jämna veckor kl. 9.00 – 10.50                  8 ggr                     Start: 6/9                                                                                                        Avgift:   350 kronor                                                                                    Ledare:  Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Italienska, termin 2                                                                        Kod C12h   Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                        Tid:        Fredagar udda veckor kl.11.00–12.50                    8 ggr                    Start: 30/8                                                                                                   Avgift:    350 kronor                                                                           Ledare:  Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Italienska, termin 5                                                                        Kod C13h   Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                        Tid:        Tisdagar jämna veckor kl.9.00–10.50                    8 ggr                     Start: 3/9                                                                                                    Avgift:    350 kronor                                                                                    Ledare:    Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Italienska, termin 11                                                                      Kod C14h     Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                          Tid:     Tisdagar jämna veckor kl. 11.00–12.50.                     8 ggr                     Start: 3/9                                                                                                        Avgift:   350 kronor                                                                            Ledare:     Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Ryska, termin 4. Nya deltagare är välkomna!                                  Kod C15h Studera ryska som pensionär? Varför inte? Ett annorlunda språk för den som är nyfiken på Ryssland med dess rika kultur och spännande historia.                     Tid:        Onsdagar jämna veckor kl.13.00– 15.30               8 ggr                       Start: 4/9                                                                                                       Avgift: 350 kronor                                                                                        Ledare:   Ulla Frid, 070-321 17 52

 

Spanska, termin 2                                                                             Kod C16h      Lärobok: Caminando 1, ISBN 978-91-2743714-2                                             Tid:       Torsdagar jämna veckor kl. 9.00-10.50                  8 ggr                       Start: 5/9                                                                                                       Avgift: 350 kronor                                                                                     Ledare:     Ulla Lemke, 072-399 20 02

 

Spanska, termin 5                                                                             Kod C17h Lärobok: Caminando 1(2014) ISBN 978-91-2743714-2                                           Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall ledaren före anmälan.                                                                                                        Tid:         Onsdagar jämna veckor kl. 12.00-13.50               8 ggr                      Start: 4/9                                                                                                       Avgift: 350 kronor                                                                                     Ledare:   Ulla Lemke, 072-399 20 02

 

Spanska, termin 9                                                                          Kod C18h

Lärobok: Caminando 2 ISBN 978-91-27-43827-9                                          Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                     Tid:       Onsdagar jämna veckor kl.9.00–10.50.                     8 ggr                   Start: 4/9                                                                                                       Avgift: 350 kronor                                                                                       Ledare:  Ulla Lemke, 072-399 20 02

 

Tysk konversation                                                                         Kod C19h Tonvikten läggs på konversation. Vi samtalar kring vardagssituationer och aktualiteter. Tid:             Tisdagar jämna veckor kl. 15.00–16.50             6 ggr                    Start: 17/9                                                                                                    Avgift:       275 kronor                                                                                 Ledare:    Simone Axelsson, 0390-303 99

  

HISTORIA och SAMHÄLLSVETENSKAP

Familjejuridik – att tänka på i vår ålder                                       Kod C20h        - att leva som gift respektive sambo, rättigheter och skyldigheter                              - arv och testamente                                                                                             - bodelning under äktenskap respektive samboförhållande                                         - bodelning efter dödsfall                                                                                    Tid:      Tisdagar jämna veckor kl. 13.00– 15.45                   3 ggr                   Start: 17/9                                                                                                     Avgift: 275 kronor                                                                                       Ledare: Maja Mulaomerovic, 076-346 77 92

 

Religionernas historia                                                                     Kod C21h    De fem stora religionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism – och deras utveckling tas upp. Från medeltiden och framåt.                                         Tid:          Onsdagar udda veckor  kl. 9.00 –10.50               6 ggr                     Start: 25/9                                                                                                    Avgift:     275 kronor                                                                                         Ledare:     Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66

 

Polens historia                                                                               Kod C22h    Från medeltiden och framåt                                                                       Tid:        Torsdagar jämna veckor kl. 9.00 –10.50               6 ggr                      Start: 3/10                                                                                                     Avgift:     275 kronor                                                                                   Ledare:    Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66

 

Spaniens historia                                                                           Kod C23h     Från romartiden och framåt                                                                        Tid:        Onsdagar jämna veckor kl. 9.00 – 10.50               6 ggr                      Start: 2/10                                                                                                   Avgift:     275 kronor                                                                                     Ledare:    Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66

 

Jönköpings östra och västra historia                                            Kod C24h    Tre träffar för respektive stadsdel. Två av träffarna är promenader på öster respektive väster.                                                                                                       Tid:        Onsdagar jämna veckor kl. 13.00–14.50               6 ggr                      Start: 18/9                                                                                                   Plats:     Seniorernas hus vid Torpaplan                                                          Avgift:     275 kronor                                                                                   Ledare:    Lennart Lindberg, 036–505 02

 

Nordisk mytologi för nybörjare                                                      Kod C25h  med exempel ur fornnordisk litteratur                                                                   Tid:        Onsdagar udda veckor kl.13.00–14.50                 6 ggr                    Start:      11/9                                                                                                   Avgift:     275 kronor                                                                                       Ledare:   Gerda Holm, 036-19 02 51

 

Husqvarna AB:s historia                                                                Kod C26h     Från Kronans gevärsfaktori till världsledande tillverkare av robotgräsklippare. Vi följer företagets historia och produkter och gör besök i museet och fabriken i Huskvarna Max 12 deltagare.                                                                                        Tid:      Tisdagar udda veckor kl.13.00 – 16.00                   4 ggr                      Start: 8/10                                                                                                       Plats:   Huskvarna Museum                                                                              Avgift: 275 kronor                                                                                             Ledare: Rickard Bindberg, 036–14 62 05                        

 

 

 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

 

Vår framtida elförsörjning                                                             Kod C27h  Svenska kraftnät varnar nu för två problem som kan äventyra vår elförsörjning.                                                                                           Effektkris: år 2021 har vi bara sex av tolv kärnkraftverk i drift. Under en kall vinterdag med svaga vindar är risken stor att behovet av el överstiger produktionen.   Resultat: delar av landet kan bli strömlöst.                                     Kapacitetskris: Vårt åldrande elnät har svårigheter att klara distributionen av el. Problemen är störst i Skåne och Mälardalen. En ökande befolkning och fler elintensiva industrier är de viktigaste orsakerna. Hur ska dessa problem hanteras?            Tid:       Tisdagar varje vecka kl.9.00–10.50                          6 ggr       Start :15/10                                                                                                 Avgift:   275 kronor                                                                                     Ledare: Håkan Olson, 070-494 67 10                                              
 

Drönarkunskap                                                                                 Kod C28h Teori och praktik, regler och användningsområden.                                       Tid:       Tisdagar udda veckor 10/9, 24/9 och 8/10 kl.9.00-10.50                      Start: 10/9                                                                                                           Sex timmar praktik enligt överenskommelse i gruppen.                                  Avgift:   275 kronor                                                                           Ledare: Björn Åstrand, 070–813 65 85                         

 

Äta djur varför föder vi upp djur för matproduktion?               Kod C29h  Hur kommer det att se ut framöver? Kan vi fortsätta som vi gjort? Vi kommer att diskutera följande frågor:                                                                               ·        Husdjur för mat och överlevnad                                                             ·        Avelsarbete och husdjursförädling                                                          ·        Djurhållning i olika delar av världen                                                        ·        Djuretik, lagstiftning, regler som styr djurhållningen                                 ·        Utvecklingen inom animalieproduktionen                                                 ·        Foder – vad äter djuren naturligt och vad ger vi dem att äta?                Tid:       Tisdagarna 10/9, 17/9, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 kl.9.00–10.30         Start: 10/9                                                                                                     Avgift: 275 kronor                                                                                       Ledare: Göte Frid, 036–16 09 71    

 

Religion och naturvetenskap                                                          Kod C30h Sedan Hedenius tid finns en föreställning om att religion och naturvetenskap står i olöslig konflikt med varandra. Med utgångspunkt i Philip Claytons bok Religion och naturvetenskap  samtalar vi om hur vi ser på relationen idag.                           Tid:       Tisdagar udda veckor kl.9.00–10.50                        6 ggr         Start :10/9                                                                                                    Avgift:   275 kronor                                                                                     Ledare: Olle Östklint, 036–417 67

                                                                                         

Trafikkunskap                                                                                   Kod C31h Samtal kring trafikregler. Vad är viktigt att tänka på som trafikant?                  Tid:       Torsdagar varje vecka kl.9.00–10.50                       6 ggr         Start :12/9     Avgift:   275 kronor                                                              Ledare: Göran Bäckström, 070–798 06 68

                                                                                         

Matlagning på landet                                                                                          Vid två tillfällen får vi tillsammans med Lena Fransson prova på lite udda matlagning. Det vi åstadkommer, avnjuter vi på plats. Lena bjuder dessutom på tips, råd och recept. Du kan delta vid ett tillfälle eller båda.                                                 Tid:     Onsdag 18/9 kl.14.00 – 17.00, italiensk mat                         Kod C32h  Avgift: 395 kronor                                                                                          Tid:     Onsdag 2/10 kl. 14.00 – 17.00, dessertbuffé                        Kod C33h Avgift: 395 kronor                                                                                        Lokal:   Ebbarps Norrgård utanför Lekeryd (mot Forserum)                                    För info och vägbeskrivning: www.ebbarpsnorrgard.se                                   Ledare: Lena Fransson, 070-318 00 71         

 

 

                    Förklaringar till cirklarna C34h – C44h

1.     Cirklarna IT-teknikens grunder i vardagen har ett allmänt innehåll, dvs de är lämpliga oavsett utrustning och operativsystem ( PC, Mac, iPhone, Ipad och Androider) eller om du bara är allmänt intresserad. Det är en fördel att gå dessa cirklar först om du planerat att anmäla dig till PC- eller iPhone/iPad-cirklar eller till den Android-cirkel som planeras till senast vt 2020.

2.      PC- Praktik Start och Forts. kräver att ni har med egen PC med Windows 10 samt Word, Excel och Power Point eller motsvarande program.

3.     iPhone/iPad-cirklarna kräver egen IPhone eller Ipad.                        

Behöver Du hjälp med Din PC, iPhone eller iPad?                         

Det här är öppet för alla medlemmar, löpande under sep-dec 2019. Speciellt viktigt för dig som ska gå någon PC eller iPhone/iPad-cirkel, att din utrustning fungerar. T.ex. om du köpt en ny iPhone/iPad och den behöver startas upp eller om du saknar Word, Excel och PowerPoint I din PC etc. Konstateras hårdvarufel så måste det åtgärdas av teknikfirma. Meddela kontaktpersonen för tid och plats.

Avgift : 250 kronor per timme Kontaktperson: Jan Nilsson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PC-Cirklar

IT-Teknikens grunder i vardagen – Grupp 1                                                     Kod C34h

Passar alla som vill lära sig grunderna I dagens IT-teknik. Ger grundläggande kunskaper och förklaringar om Hemdatorer – Smarta telefoner – Surfplattor. Varför pratar man om Ettor och Nollor i den digitala världen? Vad är IOT(Internet of things). 5G – Molntjänster – Bredband – WiFi – Internet, Hur många Mbit/s behöver jag? Konton, Hot och säkerhet, Hur skyddar jag min utrustning, Tips och råd om underhåll, Fjärrstyrning, Streaming och Testamente för mitt digitala innehåll. Föreläsningar, diskussioner och exempel. Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 180 s. ingår.       Max 10 deltagare.                                                                                 Tid:           Tisdagar varje vecka kl. 9.00 – 12.15                 3 ggr                       Start 3/9                                                                                                         Avgift:      350 kronor                                                                                Lokal:       Seniorernas hus vid Torpaplan                                                        Ledare:     Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

 

PC – Start                                                                                        Kod C35h  Teori och gemensamma praktiska övningar i Windows 10 på egen dator. Där vi lär oss hitta och hantera datorns innehåll. Låsskärmen – Skrivbordet – Startmenyn – Aktivitetsfältet – Utforskaren - Kontrollpanelen. Genomgång Inställningar. Vad gör vi när datorn börjar krångla?  Vi lär oss att skapa Återställningspunkter och göra återställningar från dessa. Skapa en Återställningsenhet och hur man hanterar denna. Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 120 sidor, ingår i avgiften. Max 8 deltagare, I mån av plats nya deltagare som inte gått IT-Teknikens grunder i vardagen. Tid:           Tisdagar varje vecka kl. 9.00 – 12.15                 3 ggr                       Start 24/9 Lokal:       Seniorernas hus vid Torpaplan                                 Avgift:      350 kronor                                                                                       Ledare:     Jan Nilsson,  076 – 136 33 77      

PC – Forts.                                                                                         Kod C36h    En fortsättning på Praktik Grund. Teori och gemensamma praktiska övningar i Windows 10 på egen dator med Word, Excel och Power Point. Går igenom nyheter I Microsofts senaste uppdateringar av Windows 10. Övningar : Utforskaren – Filer – Mappar – Bibliotek – Flytta - Kopiera och spara texter, bilder och filer. Enkel redigering av foton. Borttagning dubbletter av bilder och dokument. Vanligaste funktionerna I Word och Excel. Vi gör ett bildspel i Power Point. Laddar ner program från internet som Ccleaner och Teamviewer (fjärrstyrning dator). Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 60 sidor, ingår I avgiften. Max 8 deltagare - I mån av plats nya deltagare som inte gått IT-Teknikens grunder i vardagen..                          Tid:           Tisdagar varje vecka kl. 9.00 – 12.45                 3 ggr                       Start 15/10 Lokal:       Seniorernas hus vid Torpaplan                               Avgift:      350 kronor                                                                           Ledare:     Jan Nilsson,  076 – 136 33 77

                

iPhone och iPad                                                                                                   IT-Teknikens grunder i vardagen                Grupp 2                  Kod C37h   Passar alla som vill lära sig grunderna I dagens IT-teknik.                                     Ger grundläggande kunskaper och förklaringar om Hemdatorer - Smarta telefoner - Surfplattor. Varför pratar man om Ettor och Nollor i den digitala världen? Vad är IOT(Internet of things). 5G – Molntjänster – Bredband – WiFi – Internet, Hur många Mbit/s behöver jag? Konton, Hot och säkerhet, Hur skyddar jag min utrustning, Tips och råd om underhåll, Fjärrstyrning, Streaming och Testamente för mitt digitala innehåll.  Föreläsningar, diskussioner och exempel. Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 180 sidor ingår i avgiften. Max 10 deltagare.                                         Tid:           Torsdagar varje vecka kl. 9:00 – 12:15              3 ggr                       Start 5/9                                                                                                        Lokal:       Seniorernas hus vid Torpaplan                                                         Avgift:      350 kronor                                                                              Ledare:      Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

 

iPhone/iPad Start                                                                            Kod C38h Börjar med handhavande hårdvara. Genomgång av alla symboler och standardfunktioner. Apple-ID – Lösenkoder - Touch-ID – Gester – iCloud –Tangentbord –  Hantering Appar – Bakgrundsbilder –  Notis- och Kontrollcenter, Apparna: Inställningar – App Store – Kontakter – Telefon – Meddelande med alla designfunktioner – Kamerans inställningar och redigeringsfunktioner och läsa QR-kod. Deltagaren har med sig egen iPhone/iPad och vi använder ett lokalt Wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 130 sidor, ingår I avgiften Max 8 deltagare  Tid:           Torsdagar varje vecka, kl. 09:00 – 12:15     3 ggr                                    Start 26/9                                                                                                 Lokal:       Seniorernas hus, Torpaplan                                                     Avgift:      350 kronor                                                                               Ledare:     Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

 

iPhone/iPad Forts                                                                         Kod C39h   Appen Bilder – Redigering bilder - Skapa Album och Geotaggade bilder. Använda rita/märka med penna/finger i Bilder och Meddelanden. Skärmdump – Apparna: Påminnelse – Anteckningar – Klocka – Kalender - FaceTime – Mail – Safari – Kartor – Pages eller Word – Filer. Airdrop, Airprint och Split Views. Hur jag kan rensa/städa I min mobil. Samt Nollställa – Radera – Återskapa. Deltagaren har med sig egen iPhone/iPad och vi använder ett lokalt Wfi. Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 120 sidor, ingår I avgiften. Max 8 deltagare                                                     Tid:           Tisdagar varje vecka, kl. 9.00 – 12.15     3 ggr                                          Start 17/10  Lokal:      Seniorernas hus, Torpaplan                                 Avgift:      350 kronor                                                                                Ledare:     Jan Nilsson, 076 – 136 33 77       

 

Facebook och Instagram                                                                          Facebook och Instagram för nybörjare – Grupp 1                           Kod C40h Facebooks bakgrund, Tips och Råd, Säkerhet och Integritet, Rättigheter. Skapa ett Fb-konto, Logga in, Fylla i profilinformation. Inställningar, Skaffa vänner, Grupper på Fb, Tagga bilder. Instagram – Skapa konto, Logga in, genomgång funktioner Deltagaren har med sig egen Smartphone/Surfplatta och vi använder ett lokalt Wfi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår i avgiften. Max 8 deltagare            Tid:           Torsdagar varje vecka, kl. 9.00 – 12.15    3 ggr                                 Start 5/11                                                                                                         Lokal:       Seniorernas hus, Torpaplan                                                     Avgift:      350 kronor                                                                              Ledare:     Jan Nilsson, 076 – 136 33 77       

 

Facebook och Instagram för nybörjare – Grupp 2                           Kod C41h Facebooks bakgrund, Tips och Råd, Säkerhet och Integritet, Rättigheter. Skapa ett Fb-konto, Logga in, Fylla i profilinformation. Inställningar, Skaffa vänner, Grupper på Fb, Tagga bilder. Instagram – Skapa konto, Logga in, genomgång funktioner Deltagaren har med sig egen Smartphone/Surfplatta och vi använder ett lokalt Wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår I avgiften. Max 8 deltagare Tid:           Torsdagar varje vecka, kl. 09:00 – 12:15    3 ggr                                                 Start 7/11                                                                                                      Lokal:        Seniorernas hus, Torpaplan                                                       Avgift:      350 kronor                                                                               Ledare:     Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

 

 

 

KONSTNÄRLIGA ÄMNEN

Akvarellmålning, termin 6                                                             Kod C42h Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                               Lokal:         Folkuniversitetets ateljé.                                                            Tid:            Måndagar varje vecka kl. 10.00 – 12.30            6 ggr                      Start: 7/10                                                                                                   Avgift:   350 kronor                                                                                     Ledare:      Anna Tompa, 070-496 46 95

 

Akvarellmålning, termin 9                                                            Kod C43h Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                               Lokal:         Folkuniversitetets ateljé.                                                            Tid:            Onsdagar varje vecka kl. 13.00 – 15.30            6 ggr                      Start: 9/10                                                                                                   Avgift:   350 kronor                                                                                     Ledare:      Anna Tompa, 070-496 46 95

 

 

Akvarellmålning, termin 15                                                             Kod C44h Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                               Lokal:         Folkuniversitetets ateljé.                                                            Tid:            Måndagar varje vecka kl. 13.00 – 15.30            6 ggr                      Start: 7/10                                                                                                   Avgift:   350 kronor                                                                                     Ledare:      Anna Tompa, 070-496 46 95

 

 

Akvarellmålning, termin 17                                                             Kod C45h Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                               Lokal:         Folkuniversitetets ateljé.                                                            Tid:            Onsdagar varje vecka kl. 10.00 – 12.30            6 ggr                      Start: 9/10                                                                                                   Avgift:   350 kronor                                                                                     Ledare:      Anna Tompa, 070-496 46 95

 

 

Teckning                                                                                      Kod C46h   Lokal:        Folkuniversitetets ateljé.                                                          Tid:            Torsdagar varje vecka  kl.11.00 – 13.30             6 ggr                     Start: 10/10                                                                                                 Avgift:       400 kronor                                                                                     Ledare:      Anna Tompa, 070-496 46 95

 

Jazzcirkel, fortsättning                                                                    Kod C47h     Vi lyssnar på och samtalar om jazzens olika stilar. Vi lär om jazzens särart,       historia, scener, utövare, kompositörer och miljöer. Servering av kaffe och te till självkostnadspris.                                                                                              Vid passande tillfällen besöker vi kanske någon jazzkonsert, frivilligt deltagande. Entrékostnad tillkommer.                                                                                   Antal deltagare max 25                                                                                   Tid:        Onsdagar udda veckor kl. 18.00 – 20.15                 6 ggr                   Start: 11/9                                                                                                   Lokal:    Jönköpings Folkhögskola, Gjuterigatan 7, ingång från gården           Avgift:   300 kronor                                                                                    Ledare:  Lars-Göran Åkerberg, 070-844 05 14

 

Popmusik                                                                                       Kod C48h          Vi gör nedslag i rock- och pophistorien från 50-talet till idag – lyssnar, njuter och diskuterar.                                                                                                 Tid:        Tisdagar ojämna veckor kl. 16.00–17.30                 6 ggr                     Start: 24/9                                                                                                    Lokal:    Jönköpings Folkhögskola, Gjuterigatan 7, ingång från gården            Avgift:   275 kronor                                                                                    Ledare:  Lars Östvall, 036-10 27 60