STUDIECIRKLAR

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 10 december.

Gäller alla cirklar för både nya och tidigare deltagare!                                              Tid: Angiven tid inkluderar pauser.                                                                                Lokal: Folkuniversitetet. Skolgatan 25, sal 2, eller 3 om ej annat anges. Salsschema finns uppsatt på anslagstavlan vid sal 2.                                                                           Avgift: Anges vid varje cirkel. Betalas till PG 153 14 30-5 senast 25 januari.        Kostnad för ev. studiematerial tillkommer, utom i datacirklarna.                                         Max antal deltagare/studiecirkel 12 st. eller enligt uppgift i programmet.

Nya cirklar startar om tillräckligt antal deltagare (minst sex) anmäler sig.                        Om du avstår från din plats måste du meddela ansvarig för cirklarna,                 Carl Johan Stillström, 070-519 80 92 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 Det kan finnas personer som står på väntelista!

 

LITTERATUR och SPRÅK

Bokcirkel 1 –Jönköping, fortsättning på höstensbokcirkel.Kod C1v                            Vi läser och diskuterar modern och klassisk litteratur från olika länder och kulturer. Vid första träffen presenteras en lista varifrån vi gemensamt väljer ut böcker för fortsatt läsning och diskussion. Till detta tillfälle bör deltagarna ha läst Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Nya deltagare är välkomna i mån av plats.                                                                Tid:Tisdagar udda veckor kl. 11.00 –12.50. 6 ggr Start: 29/1                               Avgift:250 kronor                                                                                                    Ledare: Kerstin Wallin,073-531 05 14 

Bokcirkel 2 –Jönköping, fortsättning på höstens bokcirkel.  Kod C2v                            I bokcirkeln läser och diskuterarvi modern och klassisk litteratur från olika länder och kulturer. Vid första träffen presenteras en lista varifrån vi gemensamt väljer ut böcker för fortsatt läsning och diskussion. Till detta tillfälle bör deltagarna ha läst Den tyska flickanav Armando Lucas Correa.Nya deltagare i mån av plats.                                                                    Tid: Onsdagar udda veckor kl. 11.00 –12.50. 6 ggr      Start: 30/1                             Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Kerstin Wallin, 073-531 05 14 

Bokcirkel i herrgårdsmiljö     Kod C3v                                                                           Nya och gamla deltagare hälsas välkomna! På gården Björneberg i Jönköping läste man en hel del litteratur i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under tre tillfällen under våren träffas vi på Björnebergs gård och diskuterar böcker från denna tid, men också litteratur som behandlar tiden och de författare som verkade under denna tid. Till den första träffen, 5/2, läser vi boken Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf.                                      Plats:       Björnebergs gård                                                                         Tid:Tisdagarna 5/2, 5/3 och 16/4 kl.11.00–12.50 3 ggr                                                  Start: 5/2                                                                                                                   Avgift: 200 kronor                                                                                                      Ledare: Kerstin Wallin, 073-531 05 1428  

Litteraturcirkel – Huskvarna, fortsättning Kod C4v                                                     Vi läser inför varje sammankomst ett litterärt verk och samtalar sedan om det. Att läsa till första cirkelträffen: Anna Karenina av Leo Tolstoj. Lista med förslag på böcker presenteras vid första tillfället och vi kommer då överens om vad som skall läsas i fortsättningen.Nya deltagare är välkomna i mån av plats.                                                                       Lokal: Equmeniakyrkan, Huskvarna                                                                              Tid: Tisdagar udda veckor kl. 10.00–11.50 6 ggr                                                           Start: 29/1                                                                                                                 Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Mats Linnér, 036-14 11 17 eller 070-278 82 44

Skrivarcirkel, modern lyrik och prosa Kod C5v                                               Fortsättning på höstens studiecirkel. Vi tar upp språkfrågor och ägnar oss åt skrivövningar, diskussioner m.m. Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Max 10 deltagare.                Tid: Onsdagar jämna veckor kl. 16.00–17.50 6 ggr                                                        Start: 6/2                                                                                                                   Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Yvonne Teiffel, 070-454 47 45  

Skrivarcirkel, fortsättning. Kod C6v                                                                          Älskar du att skriva, men skriver bara för byrålådan? Varför inte ta chansen att skriva tillsammans med andra? Du får respons på dina texter och du utvecklar ditt skrivande.       Max 8 deltagare.                                                                                                         Tid: Tisdagar udda veckor kl.13.00–15.30 6 ggr                                                             Start: 12/2                                                                                                                 Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Ulla Frid, 070-321 17 52  

Engelsk konversation, fortsättning Kod C7v                                                          Engelsk allmän konversation. Fördelaktigt med goda baskunskaper i engelska.                   Max 10 deltagare. Nya deltagare i mån av plats.                                                             Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 15.00–16.50 6 ggr Start: 24/1                                            Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Teresa Horgan, 070-471 28 71  

Engelsk konversation på vardagsnivå, fortsättning Kod C8v                               Engelsk konversation på lätt nivå.                                                                                 Max 10 deltagare                                                                                                        Tid: Torsdagar udda veckor kl. 15.00–16.50 6 ggr Start: 17/1                                              Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Teresa Horgan, 070-471 28 71

Italienska, nybörjare Kod C9v                                                                                      Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 9.00– 10.50 8 ggr Start: 22/1                                    Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Danilo Giannini, 073-039 99 73 29

Italienska, termin 4 Kod C10v                                                                                       Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                                                Tid: Fredagar jämna veckor kl.11.00–12.50 8 ggr Start: 25/1                                    Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Danilo Giannini, 073-039 99 73

Italienska, termin 10 Kod C11v                                                                                      Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                                                Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 11.00–12.50. 8 ggr Start: 22/1                                   Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Danilo Giannini, 073-039 99 73

Italienska, konversation Kod C12v                                                                               Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                                                                                           Tid: Fredagar jämna veckor kl. 9.00–10.50. 8 ggr Start: 25/1                                    Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Danilo Giannini, 073-039 99 73                   

Ryska, termin 4. Nya deltagare är välkomna! Kod C13v                                          Studera ryska som pensionär? Varför inte? Ett annorlunda språk för den som är nyfiken på Ryssland med dess rika kultur och spännande historia.                                                    Tid: Onsdagar jämna veckor kl.13.00– 14.50 8 ggr Start: 6/2                                    Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Ulla Frid, 070-321 17 52  

Spanska, nybörjare Kod C14v                                                                                 Spanska är ett spännande världsspråk som är modersmål för ca 500 miljoner människor.    Det är ett stort språk i USA och Latinamerika. Kultur, historia, turism är viktiga i den spansk-talande världen. Vi kommer att läsa om detta i Caminando 1.                                          Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 9.00-10.50 8 ggr Start: 24/1                                             Avgift: 350 kronor                                                                                                    Ledare: Ulla Lemke, 072-399 20 02

Spanska, termin 4 Kod C15v                                                                                  Lärobok: Caminando 1(2014) ISBN 978-91-2743714-2 Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                                                         Tid: Onsdagar jämna veckor kl. 12.00-13.50 8 ggr Start: 23/1                                    Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Ulla Lemke, 072-399 20 02 30

Spanska, termin 8 Kod C16v                                                                                  Lärobok: Caminando 1(2014) ISBN 978-91-2743714-2 Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna I mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.              Tid: Onsdagar jämna veckor kl.9.00–10.50. 8 ggr Start: 23/1                                    Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Ulla Lemke, 072-399 20 02

Tysk konversation Kod C17v                                                                                    Tonvikten läggs på konversation. Vi samtalar kring vardagssituationer och aktualiteter.       Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 15.00–16.50 6 ggr Start: 5/2                                      Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Simone Axelsson, 0390-303 99

HISTORIA och SAMHÄLLSVETENSKAP

EU – frågeställningar 2019 Kod C18v                                                                              Vi går igenom och diskuterar aktuella frågor som EU konfronteras med våren 2019, t.ex. Brexit, budget, immigrationen, politiska utspel m.m.                                                       Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 9.00 –10.50 6 ggr Start:24/1                                     Avgift: 250 kronor                                                                                                    Ledare: Roland Sten, 070-284 67 01

Familjejuridik – att tänka på i vår ålder Kod C19v                                                       att leva som gift respektive sambo, rättigheter och skyldigheter                                          arv och testamente                                                                                              bodelning under äktenskap respektive samboförhållande                                          bodelning efter dödsfall                                                                                                      Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13.00– 15.45 3 ggr Start: 22/1                                    Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Maja Mulaomerovic, 076-346 77 92

Nyhet

Religionernas historia Kod C20v                                                                                      De fem stora religionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism – och deras utveckling tas upp. Från medeltiden och framåt.                                                                 Tid: Onsdagar udda veckor kl. 9.00 –10.50 6 ggr Start: 30/1                                           Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66 31

Japans historia Kod C21v                                                                                              Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 9.00 –10.50 6 ggr Start: 24/1                                         Avgift: 250 kronor                                                                                                    Ledare: Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66  

Nyhet

Ortnamn i Jönköpings län Kod C22v                                                                                Vi diskuterar ortnamn, deras ursprung och betydelse.                                                     Tid: Onsdagar jämna veckor kl. 13.00–14.50 6 ggr Start: 23/1                                   Lokal: Seniorernas hus vid Torpaplan                                                                         Avgift: 250 kronor                                                                                                      Ledare: Lennart Lindberg, 036-505 02

Nordisk mytologi för nybörjare Kod C23v                                                                        Från Ask och Embla till Ragnarök                                                                                  Tid: Onsdagar udda veckor kl.13.00–14.50 6 ggr Start: 30/1                                        Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Gerda Holm, 036-19 02 51

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Astronomi, fortsättning Kod C24v                                                                               Från exoplaneter till gravitationsvågor. Vi samtalar om de senaste upptäckterna.               Tid: Tisdagar udda veckor kl.9.00– 10.50 6 ggr Start: 29/1                                               Avgift: 250 kronor                                                                                                    Ledare: Olle Östklint, 036-417 67  

Botanik – vårens växter Kod C25v                                                                                   Vi går ut i naturen och studerar vårens växter. Tidigare och nya deltagare är välkomna. Samling första gången i SU:s lokal, Skolgatan 25. De följande gångerna bestämmer vi vid första träffen. Utflykterna sker med egna bilar.                                                                   Tid: Måndagar kl. 10.00–13.00. 4 ggr Start:1/4 (därefter 15/4, 29/4, 6/5)                      Sista gången längre utflykt 10.00–18.00 till Valle härad, där vi studerar botanik, geologi och kultur.                                                                                                                   Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Gösta Börjesson, 036-406 11  

Hur skall vi producera vår el i framtiden? Kod C26v                                                    Cirka 80% av vår el kommer från vatten- och kärnkraft. 2021 har vi bara sex reaktorer i drift. Hur påverkar det vår elförsörjning? Vind- och solenergi? Importerad el?                             Tid: Tisdagar varje vecka kl.9.00–10.50 6 ggr (ej 29/1) Start :15/1                         Avgift: 250 kronor                                                                                                   Ledare: Håkan Olson, 070-494 67 10 32

Matlagning på landet                                                                                                       Vid tre tillfällen får vi tillsammans med Lena Fransson prova på lite udda matlagning. Det vi åstadkommer får vi ta med hem. Lena bjuder dessutom på tips, råd och recept. Du kan delta vid ett enstaka tillfälle eller vid alla tre.                                                                          Tid: Onsdag 20/2 kl.14.00 – 17.00, vetebröd och bullar Kod C27v                            Avgift: 395 kronor                                                                                                          Tid: Onsdag 13/3 kl. 14.00 – 17.00, smörgåstårta Kod C28v                                     Avgift: 395 kronor                                                                                                          Tid: Onsdag 27/3 kl.14.00 –17.00, spanska tapas som vi avnjuter på plats Kod C29v Avgift: 395 kronor                                                                                                           För info och vägbeskrivning: www.ebbarpsnorrgard.se                                                Lokal: Ebbarps Norrgård utanför Lekeryd (mot Forserum)                                        Ledare: Lena Fransson, 070-318 00 71                                                       

Förklaringar PC-cirklarna C30v – C32v                                                                   Tanken är att man börjar med PC-Teori och fortsätter med PC-Praktik Grund och PC-Praktik Forts. Den som vill gå alla tre cirklarna kan göra det samma termin. Anser man sig redan ha kunskaper som specificeras i en cirkel, går det att hoppa över den och gå på nästa.             PC-Teori har fokus på PC med Windows 10 men innehåller mycket som är generellt för IT-världen, så att man får ett utbyte även om man har en annan version av Windows.            PC- Praktik Grund och Fortsättning kräver att du har med din egen PC med Windows 10 samt Office Word, Excel och Power Point eller motsvarande program  

Individuell PC-hjälp                                                                                                        Det har visat sig att flera som deltar I PC-cirklarna har datorer som inte fungerar som de ska eller har andra problem som gör det svårt att hänga med. Det här är en möjlighet att få individuell hjälp under en tim. Det här är öppet för alla medlemmar men deltagare I vårens PC-cirklar har förtur.                                                                                    Tisdag 8/1 eller Torsdag 10/1 kl. 9.00 – 13.00.                                                        Maila kontaktpersonen senast 2 januari, om du önskar hjälp.                                      Avgift : 250 kronor per timme                                                                              Kontaktperson: Jan Nilsson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PC Teori Kod C30v                                                                                                           Ger grundläggande kunskaper och förklaringar om datorer, bredband, wifi, internet, molntjänster, konton, hot och säkerhet, samt tips och råd om underhåll. Föreläsningar, diskussioner och exempel. Kursmaterial i digital form ingår i kursavgiften. Max 10 deltagare.  Tid: Tisdagar varje vecka kl. 9.00 – 12.45 3 ggr Start: 15/1                                        Lokal: Seniorernas hus vid Torpaplan                                                                      Avgift: 350 kronor Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77 33

PC Praktik Grund Kod C31v En fortsättning på teoricirkeln. Teori och gemensamma praktiska övningar i Windows 10 på egen dator. Vi lär oss hitta och hantera datorns innehåll från skrivbordet, startmenyn, aktivitetsfältet och i utforskaren. Genomgång inställningar. Vad gör vi när datorn börjar krångla? Vi lär oss att skapa återställningspunkter, en återställningsenhet och hur man hanterar dessa. Kursmaterial i digital form ingår i kursavgiften.                                                                                                                Max 8 deltagare. I mån av plats nya deltagare som inte gått teoridelen                            Tid: Tisdagar varje vecka kl.9.00 – 12.45 3 ggr Start: 5/2                                           Lokal: Seniorernas hus vid Torpaplan                                                                           Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77  

PC Praktik Fortsättning Kod C32v                                                                                   En fortsättning på Praktik Grund. Teori och gemensamma praktiska övningar med Windows 10 på egen dator med Word, Excel och Power Point. Vi går igenom nyheter i Microsofts senaste uppdateringar av Windows 10. Övningar: Utforskaren, filer, mappar, bibliotek, flytta, kopiera och spara texter, bilder och filer. Enkel redigering av foton. Borttagning dubbletter av bilder och dokument. Vanligaste funktionerna i Word och Excel. Vi gör ett bildspel i Power Point. Laddar ner program från internet som Ccleaner (rensning filer)och Teamviewer (fjärrstyrning dator). Kursmaterial i digital form ingår i kursavgiften.                                 Max 8 deltagare. I mån av plats nya deltagare.                                                              Tid: Tisdagar varje vecka kl. 9.00 – 12.45 3 ggr Start: 26/2                                          Lokal: Seniorernas hus vid Torpaplan                                                                      Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77                                                             

iPhone/iPad Forts. från 2018 – Grupp 1 Kod C33v

iPhone/iPad Grund ger grundläggande kunskaper om hårdvara och basfunktioner för de vanligaste standardapparna.

iPhone/iPad Forts. går vidare med de allra flesta funktioner som finns tillgängliga i iOS12 och i standardappar. Kursmaterialet som ingår i avgiften är omfattande – ca 215 A4-sidor tillsammans för Grund och Fortsättning.

Denna cirkel är för dem som gick cirkeln iPhone/iPad hösten 2018.                    Teori o praktik. Fortsättning på funktioner och handhavande. Deltagaren har med sig egen utrustning och vi använder ett lokalt wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår I avgiften. Max 8 deltagare                                                                                                                 Tid: Torsdagar varje vecka, kl. 9.00 – 11.45 3 ggr Start: 17/1                                    Lokal: Seniorernas hus, Torpaplan                                                                                    Avgift: 400 kronor OBS Avgiften är höjd sedan programmet gick i tryck                                                                                                                           Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77 34

iPhone/iPad Forts. från 2018 – Grupp 2 Kod C34v                                                 Denna cirkel är för dem som gick cirkeln iPhone/iPad hösten 2018.                           Teori och praktik. Fortsättning på funktioner och handhavande. Deltagaren har med sig egen utrustning och vi kör mot ett lokalt wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår I avgiften  Max 8 deltagare                                                                                                                 Tid: Torsdagar varje vecka, kl. 9.00 – 11.45 3 ggr Start: 7/2                                      Lokal: Seniorernas hus, Torpaplan                                                                          Avgift: 400 kronor OBS Avgiften är höjd sedan programmet gick i tryck                  Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77  

iPhone och iPad Grund Grupp 1 Kod C35v                                                         Introduktion och handhavande för att kunna utnyttja sin utrustning. Teori och praktik. Vi går igenom hårdvara, handhavande, de vanligaste inställningarna och funktionerna. Deltagaren har med sig egen utrustning och vi använder ett lokalt wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår i avgiften.                                                                                                           Max 8 deltagare                                                                                                          Tid: Tisdagar varje vecka, kl. 9.00 – 11.45 3 ggr Start: 19/3                                      Lokal: Seniorernas hus, Torpaplan                                                                                Avgift: 400 kronor OBS Avgiften är höjd sedan programmet gick i tryck                    Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

iPhone och iPad Grund – Grupp 2 Kod C36v                                                    Introduktion och handhavande för att kunna utnyttja sin utrustning. Teori och praktik. Vi går igenom hårdvara, handhavande, de mest vanliga inställningarna och funktionerna. Deltagaren har med sig egen utrustning och vi använder ett lokalt wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår i avgiften.                                                                                                            Max 8 deltagare                                                                                                                 Tid: Torsdagar varje vecka, kl.9.00 – 11.45 3 ggr Start: 21/3                                      Lokal: Seniorernas hus, Torpaplan                                                                          Avgift: 400 kronor OBS Avgiften är höjd sedan programmet gick i tryck                                                                                                                           Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77  

iPhone/iPad Forts. – Grupp 1 Kod C37v                                                                     Teori och praktik. Fortsättning på funktioner och handhavande. Deltagaren har med sig egen utrustning och vi använder ett lokalt wifi. Digitala kopior på cirkelmaterialet ingår i avgiften. Max 8 deltagare                                                                                                          Tid: Tisdagar varje vecka, kl.9.00 – 11.45 3 ggr Start: 9/4                                          Lokal: Seniorernas hus, Torpaplan                                                                          Avgift: 400 kronor OBS Avgiften är höjd sedan programmet gick i tryck                  Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77 35               

iPhone/iPad Forts. – Grupp 2 Kod C38v                                                                     Teori och praktik. Fortsättning på funktioner och handhavande. Deltagaren har med sig egen utrustning och vi kör mot ett lokalt .wifi                                                                         Max 8 deltagare                                                                                                          Tid: Torsdagar varje vecka, kl. 9.00 – 11.45 3 ggr Start: 11/4                                            Lokal: Seniorernas hus, Torpaplan                                                                           Avgift: 400 kronor OBS Avgiften är höjd sedan programmet gick i tryck                  Ledare: Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

KONSTNÄRLIGA ÄMNEN

Akvarellmålning, termin 5 Kod C39v                                                               Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                                                            Lokal: Folkuniversitetets ateljé.                                                                                   Tid: Måndagar varje vecka kl. 10.00 – 12.45 6 ggr Start: 4/3                                     Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Anna Tompa, 070-496 46 95                                                   

Akvarellmålning, termin 8 Kod C40v                                                                   Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                                                       Lokal: Folkuniversitetets ateljé.                                                                                   Tid: Onsdagar varje vecka kl. 13.00 – 16.00 6 ggr Start: 6/3                                     Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Anna Tompa, 070-496 46 95                                                   

Akvarellmålning, termin 14 Kod C41v                                                                       Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik                                                                         Lokal: Folkuniversitetets ateljé.                                                                                   Tid: Måndagar varje vecka kl. 13.00 – 16.00 6 ggr Start: 4/3                                     Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Anna Tompa, 070-496 46 95                                                    

Akvarellmålning, termin 16 Kod C42v                                                              Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.                                                                            Lokal: Folkuniversitetets ateljé.                                                                                   Tid: Onsdagar varje vecka kl.10.00 – 12.45 6 ggr Start: 6/3                                      Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Anna Tompa, 070-496 46 95 36

Nyhet

Teckning Kod C43v                                                                                                    Lokal: Folkuniversitetets ateljé.                                                                                   Tid: Torsdagar varje vecka kl.10.00 – 12.45 6 ggr Start: 7/3                                      Avgift: 350 kronor                                                                                                   Ledare: Anna Tompa, 070-496 46 95

Antikviteter, nystart Kod C44v                                                                                    Olika stilarter från 1650 och 300 år framåt. Möbler, silver, tenn m.m. Dessutom ”Antikrunda” varje gång. Ta gärna med egna föremål.                                                                     OBS! Lokal: Antik Öst, Kanalgatan 5                                                                            Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 9.30 –11.00 6 ggr Start: 24/1                                     Avgift: 300 kronor                                                                                                   Ledare: Erik Sterner, 070-812 47 60

Jazzcirkel, fortsättning Kod C45v                                                                                    Vi lyssnar på och samtalar om jazzens olika stilar. Vi lär oss också om jazzens särart, historia, scener, och miljöer.                                                                                              Servering av kaffe och te till självkostnadspris.                                                              Antal deltagare max 25                                                                                                Tid: Onsdagar udda veckor kl. 18.00 – 20.15 6 ggr Start: 30/1                                   Lokal: Jönköpings Folkhögskola, Gjuterigatan 7, ingång från gården                            Avgift: 250 kronor                                                                                                    Ledare: Lars-Göran Åkerberg, 070-844 05 14