ÖVRIGT

Röda Korsets grundkurs Kod O1h

Måndagarna 16 och 23 september OBS! kl. 18.00–21.00                                  SU erbjuder en avgiftsfri kurs i Första hjälpen                                                      Plats: RK-lokalen Kupan, Klostergatan 3, Jönköping. Minst 10 och högst 16 deltagare. Innehåll (Korta teoripass varvas med praktiska övningar)                         - Samhällets olycks- och skadebild                                                                                            - Förebygga olycksfall                                                                                            - L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)                              - Medvetslöshet – stabilt sidoläge                                                                           - Larma                                                                                                     - Utföra hjärt-lungräddning                                                                                    - Åtgärder vid luftvägsstopp                                                                                   - Stoppa blödning                                                                                                 - Förebygga cirkulationssvikt                                                                                  - Fallolyckor                                                                                                         - Organisera och handla på en olycksplats

Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

    

Hur Senioruniversitetets seniorer kan bidra till Hälsohögskolans utbildning och samverka i deras forskning!                                       Kod O2h                      

Torsdag 3 oktober 2019

I samband med Senioruniversitetets tidigare besök vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har Avdelningen för Rehabilitering erbjudit våra medlemmar att komma till högskolan för presentation och diskussion kring arbetet som sker på denna avdelning.

Vi möter lärare och forskare från arbetsterapeut- och ortopedingenjörsprogrammen som kommer att presentera sina respektive program och hur SU:s medlemmar kan bidra till utbildningen inom dessa program samt till forskningen vid avdelningen.

Samling i Hälsohögskolans entré kl 10.00. Träffen sker i Forum Humanum, entréplanet i Hälsohögskolan. Besöket beräknas ta 1,5 - 2 timmar. Max 120 personer. Ingen avgift.

Ansvarig: Bo Rybrand, 070-554 42 82 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.