Röda Korsets grundkurs                                                          Kod O1v

Måndagarna 10 och 17 februari                     OBS!  18.0021.00

SU erbjuder en avgiftsfri kurs i Första hjälpen                                    

Anmälan senast 8 december.

Plats: RK-lokalen Kupan, Klostergatan 3, Jönköping.                                               Minst 10 och högst 16 deltagare.                                            

Innehåll (Korta teoripass varvas med praktiska övningar)

 • Samhällets olycks- och skadebild
 • Förebygga olycksfall
 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Fallolyckor
 • Organisera och handla på en olycksplats
 • Ansvarig: Gunnel Hedlund 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.