MÅNADSMÖTEN

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan.                Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.        

Torsdag 5 september                                                        kl. 14.0016.00

Att representera Sverige i utlandet                                                            Svenska diplomater har stor erfarenhet av att arbeta i olika delar av världen. De tjänstgör växelvis utomlands och i Stockholm. Finns det erfarenheter från ett land som kan vara till nytta när man flyttar vidare till en helt annan kultur? Hur ter sig livet i Pakistan, Nordkorea och Västra Balkan?

Föreläsare: Ingrid Johansson, Sveriges ambassadör i Pakistan.                    Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

 

Torsdag 10 oktober                                                       kl. 14.0016.00

Popmusik i Jönköping på 60-talet                                                                    Med utgångspunkt i boken Rigoletto och Twistkulan får vi höra om popens storhetstid i Jönköping på 1960-talet. Folkets Hus blev då ett musikaliskt centrum tack vare föreståndaren Stig Sjögren som lockade hit nästan varenda svensk popgrupp och en rad brittiska band som The Who, Cream och Animals. Även lokala orkestrar fick tillfälle att visa upp sig vid de välbesökta konserterna.

Föreläsare: Lars Östvall, författare och arkivchef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv. På gitarr hör vi Anders Fennsjö.                                              Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping  

                      

Torsdag 31 oktober                                                            kl. 14.0016.00

Under vattenytan till främmande världar                                                          Vi följer med till olika dykplatser och intressanta undervattensmiljöer, från Vättern till Stora Barriärrevet. Vi får också veta hur man använder modern utrustning. Vilka påfrestningar utsätts en dykare för? Vad är viktigt att tänka på som dykare?

Föreläsare: Tiffany Norberg, uppvuxen i Malaysia och Australien, en tid bosatt i Huskvarna. Nu aktiv dykare med hemvist i Strömstad.                                     Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

                                                   

Torsdag 5 december                                                          kl. 14.0016.00  

Sjösättningen av ubåten i Fryebosjön och andra tilldragelser ur kyrkoherde Anders Elgqvists levnad

En berättelse om en mans strapatsrika liv under 1800-talet som kinamissionär, fängelsepräst på Älvsborgs fästning, kyrkoherde i Tranemo, ubåtskonstruktör m.m.

Föreläsare: Peder Losten, känd radioröst, journalist och berättare.                Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping