FÖRELÄSNINGAR

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 7 augusti. Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning.

Avgiften 50 kr/föreläsning betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5                                senast 30 augusti för F1h och F2h

25 september för F3h, F4h, F5h, F6h och F7h

25 oktober för F8h, F9h, F10h, F11h

Obs! Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats (kontakta den som är aktivitetsansvarig för att kolla detta). Då betalar du 70 kr! Uppge namn och medlemsnummer när du kommer. Eftersom vi helst inte hanterar kontanter är vi tacksamma om du betalar till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5.

 

Måndag 16 september                kl. 14.0016.00                           Kod F1h

Laos – ett av de fattigaste och mest anonyma av de asiatiska länderna         Hur är det att leva i en liten by mitt ute i den laotiska djungeln? Om detta handlar föreläsningen som även belyser landets historia, seder och bruk – sett med västerländska ögon. Följ med på en spännande resa till en del av världen som fortfarande är okänd för många av oss nordbor. 

Föreläsare: Peter Brunby, tusenkonstnär som sedan några år bor halva året i Laos. Lokal:Fokus,Stadsbiblioteket                                                                                 Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 23 september               kl. 14.0016.00                             Kod F2h

Går det att flyga på el?                                                                                            Utvecklingen av obemannade drönare och allt bättre batterier har satt fart på utvecklingen av eldrivna flygplan. De första serieproducerade elplanen är redan i luften och nu satsar branschen på både hybrider och helelektriska flygplan. Men hur långt  räcker batterierna i luften?                                                      

Föreläsare: Marie Alpman, civilingenjör från Chalmers och frilansande teknikjournalist, tidigare redaktör på Ny Teknik och Forskning & Framsteg         Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                               Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, 070-551 24 38 eller                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                                                                                 

Måndag 30 september                kl. 14.0016.00                           Kod F3h

Diabetes – orsaker, konsekvenser och bäst behandling                                  Kunskapen om diabetes har ökat snabbt under senare år. Vad är egentligen orsaken till olika typer av diabetes? Hur skiljer de sig åt och vad är gemensamt? Vilka är konsekvenserna på sikt? Hur behandlar man bäst idag? Föreläsaren har arbetat länge med såväl vård av diabetes och fetma som forskning inom dessa områden.

Föreläsare: Björn Eliasson, överläkare vid Diabetes Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och professor vid Göteborgs Universitet.                                                                                                 Lokal: JU-aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)                                                                                     Ansvarig: Annika Nilsson, 070-867 12 87 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 7 oktober                      kl. 14.0016.00                           Kod F4h    

Ett farligt Ryssland – eller är det vi i västvärlden som är farliga?           Händelseutvecklingen i Ukraina och i Syrien har lett till ökad rädsla i Europa för ”en oberäknelig Putin”, ”en diktator i Moskva”. Men i Ryssland ser man med oro på den politik Nato för. Vilka känner sig mest hotade i dag - balter, svenskar och övriga nordbor eller ryssarna?                                                                

Föreläsare: Vladislav Savic, tidigare Moskvakorrespondent vid Sveriges Radio och författare till boken Putin och Rysskräcken.                                                            Lokal: JU-aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)                                                                                     Ansvarig: Helena Gårdmark, 070-344 09 21 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 14 oktober                    kl. 14.0016.00                           Kod F5h  

Det stora skiftet – förlag, medier och demokrati när nätet tagit över Digitaliseringen av vår värld innebär ett skifte i kulturen och politiken som bara kan jämföras med de skiften tryckpressen och ångmaskinen en gång innebar. Med dem följde demokratin, vad följer med nätet?
                                                

Föreläsare: Svante Weyler, journalist och förläggare som på nära håll sett detta skifte ta form.                                                                                                   Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                                    Ansvarig: Klas Mogren, 036-71 11 45 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 21 oktober                     kl. 14.0016.00                         Kod F6h

Kataloghus - egna hem i byggsats                                                            Småland är och har varit ett centrum för svensk trähusindustri. Ofta avslöjar också namnet företagets hemvist, Myresjöhus, Anebyhus, Sävsjöhus, Vetlandahus och Eksjöhus för att nämna några. Om den historiska bakgrunden, förutsättningarna, katalogerna och hustyperna genom tiderna.

Föreläsare: Britt-Marie Börjesgård, arbetar som byggnadsantikvarie på Jönköpings läns museum. Hon har bland annat kartlagt den småländska träindustrin. Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                             Ansvarig: Nils Östman, 070-842 62 66 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 28 oktober                     kl. 14.0016.00                           Kod F7h 

Vad vill Humanisterna?                                                               Humanisterna är en livsåskådningsorganisation som värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.                                                        Man strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa dogmer och värderingar. Människor har behov av traditioner för att skapa gemenskap och högtid. Humanisterna vill möta dessa behov så att människor kan hålla sekulära högtider och ceremonier under värdiga former.

Föreläsare: Ulf Gustafsson, förbundssekreterare, Humanisterna.                         Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                    Ansvarig: Dan Ericsson, 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 4 november kl. 14.0016.00                           Kod F8h              

Påven, kyrkan och världen                                                                                     Vilken makt har påven över världens 1,2 miljarder katoliker? Vilken politisk makt har han? Är Franciskus en modern påve? Föreläsningen belyser skillnaden mellan Vatikanen, Vatikanstaten, katolska kyrkan och Heliga stolen. En aktuell fråga är om katolska kyrkan måste förändras när den skakas av så många avslöjanden om sexuella övergrepp mot barn. 
                                    

Föreläsare: Ulla Gudmundson, som i 30 år arbetat som svensk diplomat. Hon var 2008-2013 Sveriges ambassadör vid den Heliga stolen. År 2011 fick hon det italienska Axel Munthepriset för skriften Påven Benedictus, kyrkan och världen.                Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                               Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 11 november                 kl. 14.0016.00                         Kod F9h

Nationalmuseum i nytt ljus                                                                                   I oktober 2018 öppnade Nationalmuseum efter en omfattande renovering.  Att skapa en modern museibyggnad med högsta internationella krav på ventilation och säkerhet utan att ge avkall på den historiska byggnadens kvaliteter har varit en av renoveringens stora utmaningar.  I bilder får vi följa den processen. Vi får också veta hur museet har valt att presentera sina samlingar och vilka tankar som formar program och aktiviteter.                                                                      

Föreläsare: Lena Eriksson, chef pedagogik vid Nationalmuseum                         Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                               Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, 070-551 24 38 eller                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 18 november                 kl. 14.0016.00                    Kod F10h 

Föreningen Norden – en hundraårig historia                                     Föreningen Norden bildades 1919 och har nu ca 13 000 medlemmar i 120 lokalavdelningar. Föreningen bedriver verksamhet kring folkbildning, språk, kultur, historia och samhällsutveckling i Norden och omvärlden. Vad har hänt under hundra års verksamhet. Vilken är Föreningen Nordens roll i framtiden?                 

Föreläsare: Christina Engblom, fil.mag. och tidigare universitetsadjunkt vid HLK, Jönköping.                                                                                                  Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                Ansvarig: Klas Mogren, 036-71 11 45 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 25 november                 kl. 14.0016.00                         Kod F11h

Vad har fåglarnas ”hemligheter” med vår hjärna och hälsa att göra?        Anita Campbell kombinerar sitt stora intresse för hjärnan, fåglar och naturfotografi för att ge en unik inblick i fåglarnas värld och vad de betytt för hjärnforskningen. Man har gjort upptäckter som ger oss nytt hopp om att kunna hjälpa människor med t.ex. hörsel- och talsvårigheter. Hon berättar om detta till sina egna naturbilder.

Föreläsare: Anita Campbell, docent i biokemi vid Stockholms Universitet, hjärnforskare vid Karolinska Institutet. Fotograf och sekreterare i The International Federation of Wildlife Photographers                                                                       Lokal: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping                 Ansvarig: Ulla Lindström, 073-066 10 28 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.