Så här anmäler du dig

1) Logga in http://sujkp.se/medlem 

2)Fyll i Medlemsnummer, Efternamn, Förnamn 

3)Klicka på Login              

4)Redigera dina medlemsuppgifter om du ändrat något  

5) Klicka på Spara/Gå vidare                                    

6) Markera dina önskemål  

7)Spara  

8) Logga in igen                                                                                  

9) Du ser nu vad du anmält dig till.

När bekräftelsen är klar ser du här avgifter och betaldatum. 

 

MYCKET VIKTIGT INFÖR ANMÄLAN

Du måste vara medlem för att få delta i föreningens aktiviteter. Hur man blir medlem beskrivs på hemsidan www.sujkp.se under Huvudmeny/Så här blir man medlem i SU.

Kontakt med SU: Meddelanden till SU kan lämnas som e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på vår telefonsvarare, 036-290 64 29. Rör ditt ärende en aktivitet, kontakta ansvarig.     Namn och kontaktuppgift finns i programmet vid respektive aktivitet.

 

ANMÄLAN

Anmälningstiden till vårprogrammet 2020 är 18 november – 8 december.

Vid anmälan till resor kan du ange Reskamrat. Behöver du ledsagare vid studiebesök, kontakta den som är ansvarig.

Du som har egen e-postadress gör anmälan via hemsidan www.sujkp.se. Inloggning: Under Huvudmeny/Program finns beskrivet steg för steg hur man gör.                                                                        

Du som inte har egen e-postadress och inte kan få hjälp på annat sätt är välkommen att göra din anmälan direkt till SU. Anmälan gör du på telefon eller vid besök på SU:s expedition, Skolgatan 25 i Jönköping. 

Vi tillämpar inte turordning. Om någon aktivitet är överbokad sista anmälningsdagen den 8 december sker lottdragning.

Det har alltså ingen betydelse för turordningen när under anmälningsperioden (18 november – 8 december) som anmälan är gjord.

SU:s expedition kommer att vara bemannad följande dagar och tider:

torsdag 28 november 9 11 och fredag 6 december 13 – 15.

Under våren är expeditionen öppen 9 – 11 följande torsdagar: 16/1, 23/1, 6/2, 5/3, 2/4 och 7/5. 

AVANMÄLAN                                                                                                                              

Senast den 1 januari kan du återta din anmälan genom att meddela detta via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller per tel. Därefter är din anmälan bindande och du måste kontakta den som är ansvarig för aktiviteten om du inte kan delta.

Utebliven betalning räknas inte som återtagen anmälan. 

BEKRÄFTELSE

Ett meddelande via e-post skickas ut när utfallet av anmälan är klart c:a 10 dagar efter sista anmälningsdag. Har du anmält dig direkt till SU:s expedition får du besked per brev.                                                        

Alternativ: V=Välkommen, R=Reserv, F=Fulltecknat, E= Startar Ej                                                                                                                       

MÖJLIGT ATT GÖRA EFTERANMÄLAN                                                                                      Efter att bekräftelsen är klar finns en lista på hemsidan som visar vilka aktiviteter som har lediga platser. Anmälan görs genom inloggning på vanligt sätt.

MEDLEMSREGISTER                                                                                                                          I SU:s medlemsregister finns de uppgifter som är nödvändiga för att SU ska kunna hålla kontakt med medlemmarna. Om du deltar i studiecirkel krävs att du uppger personnummer (10 siffror). Detta är förutsättningen för att vi ska få bidrag från Folkbildningsrådet. Vi hanterar medlemsdata enligt GDPR

Gå ofta in på hemsidan! Där finns besked om nyinsatta aktiviteter, påminnelser, byte av lokal och inställda aktiviteter. Läs breven från SU:s ordförande. Där finns viktig information.

ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER                                                                                            Du uppdaterar själv så här: gå in på hemsidan www.sujkp.se Under Huvudmeny, klicka på Inloggning för: Anmälningar/Medlemsuppgifter/ Fakturor/Dokumentarkiv. Ändra och kom ihåg att spara. Du som inte har dator kontaktar SU.

BETALNING                                                                                                                             Avgifter för de aktiviteter där du fått V, sista betalningsdatum, summa, samt referensnummer syns när du loggar in. Skriv referensnumret i rutan för OCR-nummer       eller i rutan för meddelande när du betalar.  Endast referensnumret, inga andra tecken! Nedanstående är ett exempel  

Betalas senast

Summa att betala

Ange referensnummer

Specifikation

2020-01-07

150

823225

M1

2020-02-07

760

943227

B2v R4v S14v

Fakturor skickas inte ut. Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 – 5.

Om du har fått Välkommen (=V) och Avbokar (=A) försvinner avgiften från fakturan.  Om du är Reserv (=R) och blir Välkommen (=V) uppdateras fakturan.                                                                

ÅTERBETALNING                                                                                                                   Filmer, Fysiska aktiviteter, Föreläsningar, Studiebesök och Studiecirklar Inbetald avgift återbetalas inte (huvudregel). Återbetalning i följande fall: vid varaktigt hinder t ex sjukdom, olyckshändelse eller dylikt. Om SU ändrar planerade tider m.m. för aktiviteten, t ex byte av veckodag, annan tid eller plats än vad som angivits i programmet.                                                               Resor                                                                                                                                             Om platsen kan övertas av en ersättare från reservlistan och återbud lämnats senast en vecka före aktiviteten återbetalas avgiften minus en återbetalningsavgift om 200 kr per resa.                           Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som vi inte kan påverka. Belopp under 200 kr återbetalas inte

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte, eftersom SU inte är organiserad researrangör.                                                                                                    Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring eventuellt reglera kostnader som uppstår vid avbokning.