Så här anmäler du dig

1) Logga in   http://sujkp.se/medlem                                                                                           2) Fyll i Medlemsnummer, Efternamn, Förnamn                                                                             3) Klicka på Login                                                                                                                      4) Redigera dina medlemsuppgifter om du ändrat någo                                                                 5) Klicka på Spara/Gå vidare                                                                                                       6) Markera dina önskemål                                                                                                            7)Spara                                                                                                                                    8) Logga in igen                                                                                                                        9) Du ser nu vad du anmält dig till, avgifter och betaldatum. 

 

 

MYCKET VIKTIGT INFÖR ANMÄLAN

Du måste vara medlem för att få delta i föreningens aktiviteter.                                                           Hur du blir medlem beskrivs på hemsidan www.sujkp.se  under MAIN MENU/ Bli medlem           Avgiften för kalenderår är 150 kronor, den liksom alla andra avgifter betalas till                              SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 - 5.                                                                    

ANMÄLAN

Anmälningstiden till höstprogrammet 2019 är 13 juni – 7 augusti

Endast vid anmälan till resor kan du ange ”Tillsammans med…”  Du som behöver ledsagare vid studiebesök kontaktar den som är ansvarig .

1. Du som har egen e-postadress gör anmälan via hemsidan  www.sujkp.se  Inloggning 

Under MAIN MENU/ Program finns beskrivet steg för steg hur man gör.                                        2. Du som inte har egen e-postadress och inte kan få hjälp är välkommen att göra din anmälan direkt till SU. Anmälan gör du på telefon 036-290 64 29 eller vid besök på SU:s expedition, Skolgatan 25 i Jönköping.    Viktigt att du har ditt medlemsnummer till hands.

 

SU:s expedition kommer att vara bemannad följande dagar och tider:

to  20 juni  kl. 9 – 11,  to 1 augusti kl.9 – 11,  on 7 augusti  kl. 13 - 15                             

Meddelanden till SU kan lämnas som e-post, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på vår telefon-svarare,                  tel. 036-290 64 29.

Ärenden som rör aktivitet, kontakta ansvarig direkt. Namn och kontaktuppgift finns i programmet.

TURORDNING                                                                                                                       Om någon aktivitet är överbokad sista anmälningsdagen, den 10 december, sker lottdragning mellan samtliga anmälda och reservlista upprättas.   

Det har alltså ingen betydelse för turordningen när under anmälnings-perioden              (13 juni – 7 augusti) som anmälan är gjord.

Senast den 23 augusti kan du återta din anmälan genom att meddela detta via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller per tfn 036-290 64 29. Därefter är din anmälan bindande och du måste kontakta den som är ansvarig för aktiviteten om du får förhinder att delta.

Utebliven betalning räknas inte som återtagen anmälan, du måste  meddela ansvarig.   Det finns reserver som gärna vill ha din plats.   

 

BEKRÄFTELSE

C:a 10 dagar efter anmälningstidens slut kommer ett mail som meddelar att du kan se utfallet av din anmälan när du loggar in på ”Din sida”. OBS att utfallet inte är definitivt förrän detta mail går ut. Anmäler du dig direkt till SU:s expedition får du besked per post.                                       Viktigt att du sparar beskedet!            Bekräftelsealternativ: V=Välkommen, R=Reserv, F=Fulltecknat, E= Startar Ej                                                                                                 

MÖJLIGT ATT GÖRA EFTERANMÄLAN                                                                                   De aktiviteter som har lediga platser efter att bekräftelsen är klar redovisas fortlöpande på hemsidan och anslås på SU:s anslagstavla utanför rum 2 på Skolgatan 25. Anmälan till dessa gör du som har dator genom inloggning via ”Din sida”. Har du inte dator anmäler du dig till den som är ansvarig. Namn och kontaktuppgift finns i programmet vid respektive aktivitet.

MEDLEMSREGISTER                                                                                                                          SU:s medlemsregister förs i en databas. Där finns medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadresser. Registret är nödvändigt för att SU ska kunna hålla kontakt med medlemmarna. För att SU ska få del av statligt bidrag till folkbildning krävs personnummer (10 siffror) om du deltar i studiecirklar.  Vi hanterar uppgifterna enligt GDPR (General Data Protection Regulation)    Vi kan komma att dela dina uppgifter med vår samarbetspartner FU (Folkuniversitetet).  Adresslista går till det tryckeri som trycker våra program. Vi delar inte dina uppgifter vidare i marknadsföringssyfte, vi säljer inte personuppgifter och låter inte tredje part få tillgång till vårt medlemsregister.              Koden JAtillGDPR markerar du en gång (glöm inte att Spara), det kommer sedan alltid att stå på din aktivitetslista. En förutsättning för att få besked från oss, t.ex nyinsatta aktiviteter, påminnelser, byte av lokal, inställda aktiviteter är att du regelbundet öppnar din mailbox.

ÄNDRING AV MEDLEMSDATA                                                                                                      Du som har tillgång till dator uppdaterar  själv dina uppgifter genom att gå in på hemsidan www.sujkp.se     Under MAIN MENU, klickar du på Inloggning för: Anmälningar/Medlemsuppgifter/ Fakturor/Dokumentarkiv. Uppdatera och spara. Du som inte har dator kontaktar SU.

BETALNING                                                                                                                                   När du loggar in ser du avgifter för de aktiviteter där du fått V, sista betalningsdatum, summa, samt referensnummer. För att din betalning ska registreras rätt, skriv referensnumret i rutan för OCR-nummer eller i rutan för meddelande.       OBS skriv endast referensnumret, inga andra tecken!     Nedanstående är ett exempel  

Betalas senast

Summa att betala

 Ange referensnummer

       Specifikation

2019-01-07

2019-02-25

 

            150

          1050

           

          903223

          943227

         

         M1

         H4vF4vC6v

        

       

Summera inte om ni är två som betalar från samma konto. Varje referensnummer betalas för sig. Observera att fakturor inte skickas ut.  Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 - 5

OBS                                                                                                                                      Förändrad ”status” på din anmälan syns på ”Din sida” och dina avgifter förändras.                          Du måste själv vara uppmärksam på uppdateringar.  Exempel på förändringar: du har fått Välkommen (=V) och Avbokar (=A), du är Reserv (=R) och blir Välkommen (=V).                                                                  

ÅTERBETALNING av inbetald avgift.                                                                                   Filmer, Friskvårdsaktiviteter, Föreläsningar, Studiebesök och Studiecirklar Inbetald avgift återbetalas inte (huvudregel).  Dock kan återbetalning av inbetald avgift ske i följande fall: Vid varaktigt hinder t.ex. sjukdom, olyckshändelse eller dylikt. - Om SU ändrar planerade tider m.m. för aktiviteten, t.ex. byte av veckodag, annan tid eller plats än vad som angivits i programmet          Resor                                                                                                                                                 - Om ersättare från reservlistan, efter samråd med ansvarig, kan överta platsen och återbud lämnats senast 1 vecka före aktiviteten återbetalas avgiften minus en återbetalningsavgift om 200 kr per resa. - Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som vi inte kan påverka. Belopp under 200 kr återbetalas inte

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte, eftersom SU inte är organiserad researrangör.                                                                                                    Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring eventuellt reglera kostnader som uppstår vid avbokning

Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.