VÄLKOMMEN 

till programmet för våren 2019!

Utbudet är som vanligt blandat i form av föreläsningar, cirklar, filmer, studiebesök, resor m.m. Det finns mycket att välja mellan. Varför inte åka med till Tallinn eller Österlen eller vandra på Billingen? Det finns också många andra dagsturer med olika inriktning.

Bland studiebesöken finns t.ex. promenader på Öster, Söder och Brunstorps gård, besök på ridskolan Volt i Barnarp, vid Husqvarna AB och vi repriserar besöken i Katolska kyrkan och vid Science park. Och du kan lära mer om bilen, både om service och hur den kan demonteras.

Det blir fyra månadsmöten och ett stort antal föreläsningar, bl.a. om naturvetenskap, litteratur, konst och arkitektur. Filmerna är som vanligt fyra till antalet. Fysisk träning fortsätter och bland cirklarna hittar du både gamla godbitar och nyheter.

Årsmötet 2019 äger rum den 21 mars i Rosensalen. Kallelse bifogas på separat blad. 

Under 2018 har vi sett över innehållet på hemsidan och förbättrat anmälningsförfarandet. Ett nytt avsnitt är ordförandebreven som du hittar i högerspalten på ingångssidan.

Det har framförts önskemål om att vi ska upprepa Kvar i sta’n under sommaren 2019. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till detta och vi ger besked senare på vår hemsida.

Till sist en vädjan: Det är viktigt att du meddelar om du får förhinder. Det finns ofta reserver i kö för att få komma med. Observera att utebliven betalning inte räknas som återbud! Du måste kontakta den som är ansvarig för aktiviteten ifråga.

Med tillönskan om en fin avslutning på 2018 och en rolig och intressant ny termin våren 2019    

Tora Wigstrand, ordförande                                                                                  

Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

 

 Programmet för hösten 2019 skickas ut och publiceras den 10 juni