Styrelsen 2019 - 2020

 

 

Styrelsen  2019  (fram till årsmötet i mars 2020)

     
Ordförande                

Tora Wigstrand                

070-312 57 60 Resor och Studiebesök                           
Vice ordförande Peter Sundelin 070-667 62 68 Resor och Studiebesök
Sekreterare Klas Mogren 070-379 31 25 Månadsmöten
Kassör Nils Östman 070-842 62 66 Föreläsningar
Ledamot Ulla Lundin 073-077 34 76 Friskvård och hälsa 
  Rose-Marie Ejermo 070-310 29 38 Webmaster
  Dan Ericsson 070-514 62 85 Föreläsningar
  Christina Lorenzoni 070-610 06 05 Föreläsningar
  Christina Nystedt  072-713 41 88 Programredaktör och film
  Bo Rybrand 070-554 42 82 Resor och Studiebesök
  Carl Johan Stillström 070-519 80 92 Studiecirklar
  Erik Svensson 070-723 23 31 Resor och Studiebesök