Revisorer Per-Olof Öhling 036-13 57 10
  Ulf Gustafsson 036-37 95 18
 Suppleant Leif T Larsson 070-594 87 79
     
 Valberedning Gunnel Hedlund 036-12 23 15
  Margareta Siöö 036-30 24 32
  Erik Bergman 036-19 07 47
 Adjungerad från styrelsen Tora Wigstrand  070-312 57 60