Revisorer Per-Olof Öhling 036-13 57 10
  Ulf Gustafsson 036-37 95 18
 Suppleant Börje Nieroth 036-16 57 45
     
 Valberedning Margareta Siöö 036-30 24 32  Sammankallande
  Erik Bergman 036-19 07 47
  Erik Runemo 070-416 45 00
 Adjungerad från styrelsen Tora Wigstrand  070-312 57 60