Kort information GDPR

Lagen bygger på att den som är registrerad aktivt måste samtycka till detta. OBS Ett nej innebär att du inte längre kan vara medlem i SU eftersom vi måste registrera personuppgifter för vår administration.

Ett brev med längre information skickades ut tillsammans med höstens program den 11 juni 2018.

 

 

Logga in och markera kod JAtillGDPR, glöm inte att spara.  

Du ger ditt samtycke en gång, det kommer sedan alltid att stå JAtillGDPR  V  och OK på din aktivitetslista

 

 En ruta där du markerar JAtillGDPR finns på sidan med anmälningskoderna.   

Nedanstående längre information angående GDPR skickades tillsammans med programmet för hösten 2018 

 

 
 


Viktig information till alla medlemmar i Senioruniversitet i Jönköping

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PuL) med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation/GDPR). Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 med syftet att skydda människor mot kränkning av den personliga integriteten när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett. Det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning m.m. PuL bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det s.k. dataskyddsdirektivet. Alla EU-länder har motsvarande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.   Alla företag, organisationer, föreningar och myndigheter måste anpassa sig efter lagen.

I PuL finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. När du blev medlem i SU lagrades dina uppgifter i vårt medlemsregister och har hittills hanterats enligt PuL.                                                                        Medlemsregistret innehåller: medlemsnummer, efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress samt i vissa fall personnummer (för den som deltar i studiecirklar krävs detta för att vi ska få bidrag från staten).

Vid övergången till GDPR måste vi ha ditt aktiva medgivande att vi även i fortsättningen får lagra dina personuppgifter.

Till vad behövs uppgifterna?
För dig som är medlem                                                                                                                För att du ska kunna anmäla dig till våra aktiviteter, kunna ta del av dina gjorda anmälningar, se bekräftelser, faktura och referensnummer för dina betalningar, få information.                               För SU                                                                                                                                             För att vi ska kunna skicka ut våra program, ta emot och hantera dina anmälningar, bokföra dina betalningar, ha kontakt med dig för att ge besked och information av olika slag.                                                                                                                                      Hur länge?
Exempel: Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporterings-skyldiga till FU.  Vi arkiverar också vissa personuppgifter i deltagarlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.                                                                                                                                   Delning?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med vår samarbetspartner FU (Folkuniversitetet).                      I samband med våra utskick går en adresslista till det tryckeri som trycker våra program.                  Vi lämnar inte dina uppgifter vidare i marknadsföringssyfte, vi säljer inte personuppgifter och låter inte tredje part få tillgång till vårt medlemsregister.                 

Du måste svara omgående och aktivt medge att du vill stå kvar i vårt register.                   

Logga in på hemsidan och markera kod JAtillGDPR (glöm inte att spara).

Endast du som inte har möjlighet att logga in på hemsidan kan använda följande alternativ:

             Styrelsen för Senioruniversitetet i Jönköping