Höstfest, Röda korskurs, Opera

BETALA INTE FÖRRÄN DU FÅTT V=Välkommen   Ange referensnummer på betaltalongen      

          

 

 FEST, GLANS och JUBEL

     Varmt välkommen till

       H Ö S T F E S T

måndag 11 oktober 2021  på Spira

Samling 12.45 - 13.30   Mingel med något att dricka

13.30 - c:a 14.45    Måltid 

14.45 – 15.45    Musikprogram i Konsertsalen med Kerstin Jansson och Anna-Karin Ranelf

16.00   Kaffe med tårta 

 

Du anmäler dig senast den 11 september, kod Fest (ligger sist i gruppen F-koder)

När du fått V betalas avgiften 150 kr till PlusGiro 153 14 30-5    dock senast 25 september

 

 

Ingen Röda korskurs hösten 2021

Ingen Opera från Metropolitan hösten 2021