Program

 

 VÄLKOMMEN

till programmet för våren 2020!

Vi går in i ett nytt decennium med nya spännande utmaningar. Vi fyller 15 år och är nu nästan 1 500 medlemmar. Det är glädjande att vi växer och att så många medlemmar deltar i olika aktiviteter. Som vanligt erbjuder vi nu ett varierat program med föreläsningar, studiecirklar, filmer, resor, studiebesök, fysiska aktiviteter m.m., det mesta nytt och en del repriser av sådant som lockat många att anmäla sig under tidigare terminer. Vi har under hösten 2019 behövt använda lottning i många fall och vi har ansträngt oss att få ett ännu större utbud i det nya programmet för att kunna säga välkommen till så många medlemmar som möjligt.

Under perioden januari-april blir det fyra månadsmöten och ett stort antal föreläsningar. Mötet i mars är också vårt årsmöte för 2020. Studiecirklar och fysiska aktiviteter startar successivt från slutet av januari, studiebesöken är fördelade under hela våren och resorna koncentreras med några undantag till det andra kvartalet. Vårens stora resa går till Helsingfors på temat konst och musik.

Det händer att vi av olika anledningar måste ändra lokal eller tid eller något annat som står i detta program. Sådana ändringar publiceras alltid på vår hemsida, www.sujkp.se och meddelas också med e-post. Ta för vana att med jämna mellanrum gå in på hemsidan och kontrollera om det finns ändringar som berör just dina aktiviteter eller om vi har publicerat andra nyheter av intresse!

Jag vill påminna om att det är viktigt att du meddelar om du får förhinder. Det finns ofta reserver i kö för att få komma med. Observera att utebliven betalning inte räknas som återbud! Du måste kontakta den som är ansvarig för aktiviteten ifråga.

Hoppas att du hittar många aktiviteter som du vill delta i!

Välkommen med din anmälan!

Tora Wigstrand, ordförande