Organisation

Styrelsen 2020 - 2021

(fram till årsmötet i mars 2021)

 

Ordförande

Tora Wigstrand                

070-312 57 60 Resor och Studiebesök                           
Vice ordförande Peter Sundelin 070-667 62 68 Resor och Studiebesök
Sekreterare Erik Svensson 070-723 23 31 Resor och Studiebesök
Kassör Nils Östman 070-842 62 66 Föreläsningar
Ledamöter Rose-Marie Ejermo
070-310 29 38 Webbmaster
  Dan Ericsson 070-514 62 85 Föreläsningar
  Monica Hörberg 072-397 97 02 Resor och Studiebesök
  Christina Lorenzoni 070-610 06 05 Föreläsningar
  Ulla Lundin 073-077 34 76 Friskvård och hälsa
  Christina Nystedt  072-713 41 88 Programredaktör och film
  Bo Rybrand 070-554 42 82 Resor och Studiebesök
  Carl Johan Stillström 070-519 80 92 Studiecirklar

 

Revisorer Per-Olof Öhling 036-13 57 10
  Börje Nieroth 036-16 57 45
Suppleant Sven-Olof Montelin 036-34 00 61
     
Valberedning Margareta Siöö 036-30 24 32  Sammankallande
  Klas Mogren 070-379 31 25
  Erik Runemo 070-416 45 00
  Tora Wigstrand  070-312 57 60 Adjungerad från styrelsen

 

Arbetsgrupper Föreläsningar/Månadsmöten
  Studiecirklar
  Resor/Studiebesök
  Studiecirklar
  Film
  Hälsa/Friskvård
  Ekonomiutskott
  IT-grupp
  Hemsida/Webmaster

 

 Organisationsnummer   802 422 -2765