Organisation

Styrelsen 2020 - 2021

(fram till årsmötet 18 mars 2021) 

 

Ordförande

Tora Wigstrand

070-312 57 60  Resor och Studiebesök

Vice ordf.

Peter Sundelin

070-667 62 68  Resor och Studiebesök 

Sekreterare

Erik Svensson

070-723 23 31  Resor och Studeibesök 

Kassör

Nils Östman

070-842 62 66

 

Rose-Marie Ejermo

070-310 29 38  Webmaster

 

Dan Ericsson

070-514 62 85  Föreläsningar

 

Monica Hörberg

072-397 97 02  Resor och Studiebesök

 

Christina Lorenzoni

070-610 06 05  Föreläsningar och Månadsmöten

 

Ulla Lundin

073-077 34 76  Friskvård och hälsa

 

Christina Nystedt

072-713 41 88  Programredaktör och film

 

Bo Rybrand

070-554 42 82  Resor och Studiebesök

 

Carl Johan Stillström

070-519 80 92  Studiecirklar

 

Revisorer Per-Olof Öhling 036-13 57 10
  Börje Nieroth 036-16 57 45
Suppleant Sven-Olof Montelin 036-34 00 61
     
Valberedning Margareta Siöö 036-30 24 32  Sammankallande
  Klas Mogren 070-379 31 25
  Erik Runemo 070-416 45 00
  Tora Wigstrand  070-312 57 60 Adjungerad från styrelsen

 

Arbetsgrupper Föreläsningar/Månadsmöten
  Studiecirklar
  Resor/Studiebesök
  Studiecirklar
  Film
  Hälsa/Friskvård
  Ekonomiutskott
  IT-grupp
  Hemsida/Webbmaster

 

 Organisationsnummer   802 422 -2765