Historik

I januari 2004 samlades en grupp personer med målsättningen att bilda en ny förening i samarbete med Folkuniversitetet. En interimsstyrelse tillsattes och i januari 2005 kallades till ett första föreningsmöte. Ett hundratal kom och en ordinarie styrelse tillsattes. Föreningen fick namnet Senioruniversitetet i Jönköping (SU) 


Första verksamhetsåret omfattade sex månadsmöten, åtta föreläsningar, en resa, tre studiebesök och sex studiecirklar.

Nya medlemmar har kommit i en jämn ström och omfattningen av verksamheten har successivt ökat för att kunna erbjuda alla något av intresse. 

Nu har vi ca 1 500 medlemmar (februari 2020) och erbjuder inför varje termin 120 -130 aktiviteter.

Med jämna mellanrum träffas representanter från SU i Jönköping, Linköping, Norrköping och Vadstena/Motala för att utbyta idéer och inspirera varandra. Via ordförandekonferenser skapas kontakter mellan alla senioruniversitet,

Senioruniversitet eller Föreningar för "Tredje ålderns universitet" som verksamheten kallas utanför Sverige - finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt och religiöst obundna.