Viktigt inför anmälan

 

1) Logga in

2) Fyll i Medlemsnummer, Efternamn, Förnamn 

3) Klicka på Login              

4) Redigera dina medlemsuppgifter om du ändrat något  

5) Klicka på Spara/Gå vidare                                    

6) Markera dina önskemål under fliken Anmälan

7) Spara  

8) Under fliken Mina anmälningar ser du nu vad du anmält dig till.

När bekräftelsen är klar ser du här betaldatum, avgifter och referensnummer

 

Du måste vara medlem för att få delta i föreningens aktiviteter. 

Hur man blir medlem beskrivs under fliken Kontakt/Bli medlem

 

 

Anmälningstiden till vårprogrammet 2020 är 18 november – 8 december.

Vid anmälan till resor kan du ange Reskamrat. Behöver du ledsagare vid

studiebesök, kontakta den som är ansvarig.

Du som har egen e-postadress gör anmälan via hemsidan www.sujkp.se.

 

Du som inte har egen e-postadress och inte kan få hjälp på annat sätt är

välkommen att göra din anmälan direkt till SU. Anmälan gör du på telefon eller

vid besök på SU:s expedition, Skolgatan 25 i Jönköping. 

Vi tillämpar inte turordning. Om någon aktivitet är överbokad sista anmälningsdagen

den 8 december sker lottdragning.

Det har alltså ingen betydelse för turordningen när under

anmälningsperioden (18 november – 8 december) som anmälan är gjord.

SU:s expedition kommer att vara bemannad följande dagar och tider:

torsdag 28 november 9 11 och fredag 6 december 13 – 15.

Under våren är expeditionen öppen 9 – 11 följande torsdagar: 5/3, 2/4 och 7/5.

 

AVANMÄLAN                                                                                                                              

Senast den 1 januari kan du återta din anmälan genom att meddela detta

via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller per tel. Därefter är din anmälan bindande och

du måste kontakta den som är ansvarig för aktiviteten om du inte kan delta.

Utebliven betalning räknas inte som återtagen anmälan. 

BEKRÄFTELSE

Ett meddelande via e-post skickas ut när utfallet av anmälan är klart c:a 10 dagar

efter sista anmälningsdag. Har du anmält dig direkt till SU:s expedition får du

besked per brev.                                                        

Alternativ:

V=Välkommen, R=Reserv, F=Fulltecknat,   E= Startar Ej                     

MÖJLIGT ATT GÖRA EFTERANMÄLAN                                                                                     

Efter att bekräftelsen är klar finns en lista under fliken Aktuellt som visar vilka aktiviteter

som har lediga platser. Anmälan görs genom inloggning på vanligt sätt.

 

MEDLEMSREGISTER

I SU:s medlemsregister finns de uppgifter som är nödvändiga för att SU ska

kunna hålla kontakt med medlemmarna. Om du deltar i studiecirkel krävs att du

uppger personnummer (10 siffror). Detta är förutsättningen för att vi ska få bidrag

från Folkbildningsrådet. Vi hanterar medlemsdata enligt GDPR

Gå ofta in på hemsidan! Där finns besked om nyinsatta aktiviteter, påminnelser,

byte av lokal och inställda aktiviteter. Läs breven från SU:s ordförande.

Där finns viktig information.

ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER

Du uppdaterar själv så här: gå in på hemsidan www.sujkp.se Under Huvudmeny,

klicka på Inloggning för: Anmälningar/Medlemsuppgifter/ Fakturor/Dokumentarkiv. 

Ändra och kom ihåg att spara. Du som inte har dator kontaktar SU.

 

BETALNING       

Avgifter för de aktiviteter där du fått V, sista betalningsdatum, summa,

samt referensnummer syns när du loggar in.

Skriv referensnumret i rutan för OCR-nummer eller i rutan för meddelande när

du betalar.  Endast referensnumret, inga andra tecken!

Nedanstående är ett exempel  

Betalas senast

Summa att betala

Ange referensnummer

Specifikation

2020-01-07

150

823225

M1

2020-02-07

760

943227

B2v R4v S14v

Fakturor skickas inte ut.

Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 – 5.

Om du har fått Välkommen (=V) och Avbokar (=A) försvinner avgiften. 

Om du är Reserv (=R) och blir Välkommen (=V) sker uppdatering

Addera inte betalningar med olika betaldatum eller addera betalningen

från någon annan. 

Ett referensnummer = ett betaldatum från en medlem

 

ÅTERBETALNING

Filmer, Fysiska aktiviteter, Föreläsningar, Studiebesök och Studiecirklar

Inbetald avgift återbetalas inte (huvudregel). Återbetalning i följande fall: vid varaktigt hinder t ex sjukdom,

olyckshändelse eller dylikt.

Om SU ändrar planerade tider m.m. för aktiviteten, t ex byte av veckodag,

annan tid eller plats än vad som angivits i programmet.  

Resor

Om platsen kan övertas av en ersättare från reservlistan och återbud lämnats senast

en vecka före aktiviteten återbetalas avgiften minus en återbetalningsavgift om

200 kr per resa.          

Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SU och

som vi inte kan påverka. Belopp under 200 kr återbetalas inte

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte,

eftersom SU inte är organiserad researrangör.         

Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring

eventuellt reglera kostnader som uppstår vid avbokning.