Bli medlem

Hur blir jag medlem?

 

Du betalar in årsavgiften 150 kr på Plusgirokonto 153 14 30 – 5.

Skriv ny medlem och ditt namn på betaltalongen.

Samtidigt som du betalar avgiften skickar du ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
med din adress, telefonnummer och e-postadress.

När din betalning är registrerad får du information och ditt medlemsnummer. 

Du får räkna med att det tar c:a 1 vecka.

Du loggar sedan in själv via hemsidan fliken                                                                                                                                                                    Mina Sidor/Medlemsuppgifter och

kompletterar eventuellt dina uppgifter. 

Här kan du också själv ändra om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Du måste ha medlemsnummer för att kunna anmäla dig till SU:s aktiviteter.

Medlemsavgift betalad efter den 1 oktober gäller för det kommande kalenderåret!

Ditt medlemskap innebär att du godkänt att dina medlemsdata hanteras enligt GDPR