Betalning

När ska jag betala mina avgifter?

Medlemsavgiften för kalenderåret ska betalas i början av januari.
Referensnummer för medlemsavgiften och andra avgifter ser du
under fliken Mina anmälningar och avgifter.
Här finns också sista datum för betalning till alla aktiviteter där du fått V.

Betala INTE förrän du vet att du fått V. Vi skickar inte ut fakturor.

     

Hur får jag veta referensnumret om jag har stått på reservlistan och sedan får V?

När din ”status” går från R till V uppdateras refernsnumret automatiskt.

 

Till vilket konto ska jag betala mina avgifter?

Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 – 5.

 

Vad ska jag skriva på betaltalongen?

Endast referensnumret ingenting annat.

När din betalning är registrerad markeras aktiviteten med Ok.

Skriv referensnumret i rutan för OCR-nummer eller i rutan för meddelande när du betalar. Nedanstående är ett exempel  

Betalas senast

2021-09-25

Summa att betala   

610

Ange referensnummer

823225

Specifikation

R4h, H3h

Fakturor skickas inte ut.

Om du har fått Välkommen (=V) och Avbokar (=A) försvinner avgiften. Om du är Reserv (=R) och blir Välkommen (=V) läggs avgiften till.                                                                  


 

Kan jag addera flera betalningar?

Nej, du kan inte addera betalningar med olika betaldatum eller
addera betalningen från någon annan.  

Ett referensnummer = ett betaldatum från en medlem

 

Går det att betala med swish?

Du som inte har möjlighet att betala digitalt får betala alla dina avgifter via swish.
För övriga gäller swishbetalning endast om man kommer oanmäld till en föreläsning eller film och det finns plats.

SU:s swishkontonr 123 3325008.

Vi vill helst inte hantera kontanter.