Ordförandebrev nr 3 2019, 7 maj 2019

 

Till alla medlemmar

 

Våren är i full gång och sommaren närmar sig. Alla månadsmötena och alla föreläsningarna har gått av stapeln och övriga aktiviteter avslutas successivt under maj eller början av juni. SU:s årsmöte 2019 hölls den 21 mars och protokollet är justerat och klart. Det finns på hemsidan under fliken Dokumentarkiv som nås efter inloggning och också på anslagstavlan utanför expeditionen på Skolgatan 25, plan 5. Karin Oldaeus var ordförande vid årsmötet och Klas Mogren satt vid protokollet. Erik Svensson valdes in i styrelsen och Erik Runemo blev ny ledamot i valberedningen. Gunnel Hedlund, som lett valberedningens arbete under många år och som avböjt omval, avtackades med en stor blombukett.

 

Styrelsen har under våren funnit att expeditionen inte behöver vara öppen för besök varje vecka. Vid flera tillfällen har de två timmarna på torsdagsförmiddagen varit helt tysta, inga besök och inga telefonsamtal. De dagar som expeditionen kommer att vara bemannad informerar vi om på hemsidan. Medlemmarna kan alltid använda telefonsvararen, tfn 036-290 64 29, som fungerar hela veckan och avlyssnas varje dag och svar kommer snabbt. Meddelanden till SU kan också lämnas som e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kontakta ansvarig direkt när frågan rör en aktivitet. Namn och kontaktuppgift för respektive aktivitet finns i programmet.

 

Den 13 maj kommer styrelsen att lägga fast höstens program som sedan lämnas till tryckeriet. Höstens program kommer att skickas ut till alla medlemmar den 13 juni och samma dag publiceras det på hemsidan.

 

Vd styrelsemötet i maj kommer bl.a. resultatet av medlemmarnas svar på vårens enkät att analyseras och diskuteras och jag återkommer i nästa ordförandebrev med en resumé. Svarsfrekvensen var ca 70 procent – varmt tack för det!

 

SU kommer också i år att ordna sommarprogrammet Kvar i stan under veckorna 26-31. Programmet fastställs den 13 maj och publiceras under maj månad. Vi planerar promenader, studiebesök och teaterresa den 17 juli till Vadstena. I år spelas Macbeth på Gräsgården.

 

Föreläsningsgruppen konstaterar att många platser vid föreläsningarna under våren stått tomma. Eftersom många fler än väntat hade anmält sig lade arbetsgruppen ner ett stort arbete på att byta lokaler för att alla intresserade skulle kunna få plats och att lottning därmed skulle undvikas. Sedan har det i flera fall visat sig att lokalbytet inte hade behövts eftersom många uteblivit utan att avanmäla sig. Styrelsen vädjar till alla att snarast möjligt lämna återbud till aktivitet som man inte kan eller avser att delta i.

 

Vid några föreläsningstillfällen i HLK har pausen förkortats och medlemmarna hänvisats till att dricka kaffe före eller efter föreläsningen. Styrelsen har uppfattat det som att ”nyordningen” fallit i god jord men tar gärna emot synpunkter. Skicka gärna mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så att vi kan bedöma läget inför höstens föreläsningar.

 

Nästa ordförandebrev kommer i juni 2019.

 

Vårhälsningar

Tora Wigstrand