Vi är nu mer än 1550 medlemmar!

För medlemskap krävs att man har fyllt 55 år.

Vill även du bli medlem?

Gör så här: Betala in årsavgiften 150:- på vårt  PlusGirokonto 153 14 30-5.    Skriv: Ny medlem och namn på talongen.                                                       Viktigt att du samtidigt som du betalar avgiften också skickar ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med adress, telefonnummer och e-postadress

 

När din betalning är registrerad får du aktuell information och ditt medlemsnummer. Du får räkna med att det tar c:a 1 vecka.  

Du loggar sedan in själv via hemsidan/Anmälan ..och kompletterar eventuellt dina medlemsdata. Här kan du också själv ändra om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress. 

Du måste ha medlemsnummer för att kunna anmäla dig till SU:s aktiviteter

Ditt medlemskap innebär att du godkänt att dina medlemsdata hanteras enligt GDPR (information under flik: Om SU/GDPR i Huvudmenyn).

Medlemsavgift betalad efter den 1 oktober gäller för det kommande året!

                                               VÄLKOMMEN!