SU:s årsmöte 2019

SU:s årsmöte 2019 ägde rum i torsdags den 21 mars, denna gång i Immanuelskyrkan i Jönköping. Ca 200 medlemmar deltog i årsmötesförhandlingarna.

Karin Oldaeus valdes till ordförande för årsmötet och Klas Mogren till sekreterare.  Till ordförande i SU omvaldes Tora Wigstrand. Rose-Marie Ejermo, Ulla Lundin, Christina Nystedt och Carl Johan Stillström omvaldes och Erik Svensson blev ny styrelseledamot. I styrelsen ingår också Peter Sundelin, Klas Mogren, Nils Östman, Dan Ericsson, Christina Lorenzoni och Bo Rybrand.

Revisorerna Ulf Gustafsson och P O Öhling omvaldes. Börje Nieroth valdes till ersättare för revisor.

Gunnel Hedlund hade efter många års arbete i valberedningen avböjt omval och avtackades med blommor. Margareta Siöö och Erik Bergman omvaldes och Erik Runemo blev ny ledamot i valberedningen. Margareta Siöö utsågs samtidigt till sammankallande.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades eftermiddagskaffe med sedvanlig prinsesstårta. Därefter var det dags att hälsa Jönköpingskännaren Lennart Lindberg välkommen att berätta om Rosenlundsområdet. Lennart visade också historiska bilder över områdets utveckling från åkermark till ny stadsdel i Jönköping med industri och boende. Morfars lind fick vara med liksom ”autostradan” och översiktsbild över Elmiaområdet. Hur många visste att statyn över Johan Printz tidigare hade stått vid Rosenlundsbadet? Det är spännande att blicka tillbaka på gamla Jönköping och lära mer om hur södra Vätterstranden utvecklats under modern tid.  Stort tack till Lennart för ett intressant föredrag!

                

 

 

.