Hur får jag kontakt med SU?

SU:s expedition på Skolgatan 25 är öppen följande torsdagar 9 – 11, 16 januari, 23 januari,                                     6 februari, 5 mars, 2 april och 7 maj. Extra öppet under anmälningsperioderna                                     Telefonnumret till SU är 036-290 64 29, telefonsvarare.

Vår e-postadress är This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                            

I slutet av programmet finns en lista med namn på styrelsens ledamöter, revisorer och                              valberedning samt deras telefonnummer.

Har du ett ärende som rör en aktivitet ta kontakt med den som är ansvarig.                                             Kontaktuppgifter finns i programmet efter varje aktivitet.                                                                      

En person är ansvarig för alla fysiska aktiviteter och en person för alla cirklar.                            

   

Hur blir jag medlem i SU?

Betala in årsavgiften 150:- på Plusgirokonto 153 14 30 – 5                                                                               Skriv ny medlem och ditt namn på betaltalongen.                                                                                      Samtidigt som du betalar avgiften skickar du ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med                                               din adress, telefonnummer och e-postadress.                                                                                                   När din betalning är registrerad får du information och ditt medlemsnummer.                                           Du får räkna med att det tar c:a 1 vecka.                                                                                                           Du loggar sedan in själv via hemsidan/Anmälan och kompletterar eventuellt dina medlemsuppgifter.

Här kan du också själv ändra om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.             

Du måste ha medlemsnummer för att kunna anmäla dig till SU:s aktiviteter.

Medlemsavgift betalad efter den 1 oktober gäller för det kommande kalenderåret!

Ditt medlemskap innebär att du godkänt att dina medlemsdata hanteras enligt GDPR

 

Hur gör jag om jag glömt mitt medlemsnummer?

Skicka ett mail med frågan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 036-290 64 29, vi ringer upp.  Tips:Anteckna medlemsnumret i programmet.                                                                                                                                                                        

 

Hur får jag veta om t ex aktiviteter ställs in eller flyttas till annan lokal?

Under fliken Aktuellt/Nyheter finns en lista över ändringar av lokal mm.                                                                Ta för vana att gå in på hemsidan då och då.                                                                                                        I god tid före en aktivitet skickar den som är ansvarig ut en påminnelse och där finns också eventuella ändringar.                                                

 

Om jag vill lämna tips på en bra föreläsare eller har en idé till en aktivitet vem kontaktar jag?

Skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon i styrelsen

 

 

 

 

När får jag programmet för den kommande terminen?

Programmet skickas ut två gånger per år. Programmet för hösten skickas ut i mitten av juni och för våren tredje veckan i november.

 

Har jag garanti för att komma med på en aktivitet om jag anmäler mig första anmälningsdagen?

Nej alla som anmäler sig under anmälningsperioden har samma möjlighet

 

När vet jag om jag kommit med på det jag anmält mig till?

När anmälningstiden är slut dröjer det ca 10 dagar och sedan kommer ett mail som meddelar att bekräftelsen är klar. Logga in och du ser utfallet av dina anmälningar.

V betyder att du är välkommen, R att du står på reservlista, F att det är så många anmälda att reservlistan är fylld och att du tyvärr inte kom med. E innebär att aktivteten ej startar. Den som inte har e-postadress får sin bekräftelse som brevpost.

 

Vad händer om det jag anmält mig till blir fulltecknat?

Antalet V och R är bestämt i förväg. Slumpgenerator sätter alla i turordning. En begränsningsregel jämför alla övertecknade aktiviteter i en kategori t ex alla föreläsningar. Om det är möjligt när många har anmält sig ordnar vi extra grupper, vid resor ytterligare en buss.

 

Varför måste jag uppge mitt personnummer när jag anmäler mig till studiecirklar?

För att SU via FU ska få bidrag från statens fortbildningsråd.

 

Kan jag anmäla mig efter anmälningstidens slut?

Ja cirka 10 dagar efter anmälningstidens slut öppnas möjligheten att göra anmälan till aktiviteter med lediga platser. Lista över dessa aktiviteter finns under fliken Aktuellt

 

Hur anmäler jag mig till månadsmöten?

Ingen anmälan till månadsmötena.  Kallelse till årsmötet som hålls i mars skickas ut tillsammans med vårprogrammet.

 

 

 

 

När ska jag betala mina avgifter?

Medlemsavgiften för kalenderåret ska betalas i början av januari.                                                         Referensnummer för medlemsavgiften och andra avgifter ser du när du loggar in på din sida.                                Här finns också sista datum för betalning till alla aktiviteter där du fått V.                                                         Betala INTE förrän du vet att du fått V.                                                                                                             Vi skickar inte ut fakturor.

     

Hur får jag veta referensnumret om jag har stått på reservlistan och sedan får V?

När din ”status” går från R till V uppdateras dina avgifter automatiskt.

 

Till vilket konto ska jag betala mina avgifter?

Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 – 5.

 

Vad ska jag skriva på betaltalongen?

Endast referensnumret och ingenting annat. När din betalning är registrerad markeras aktiviteten med Ok.

 

Kan jag addera flera betalningar?

Nej, du kan inte addera betalningar med olika betaldatum eller addera betalningen från någon annan.                     Ett referensnummer = ett betaldatum från en medlem

 

Går det att betala med swish?

Du som inte har möjlighet att betala digitalt får betala alla dina avgifter via swish.                                                 För övriga gäller swishbetalning endast om man kommer oanmäld till en föreläsning eller film                              och det finns plats.                                                                                                                                       SU:s swishkontonr 123 3325008.                                                                                                                       Vi vill helst inte hantera kontanter. 

 

 

Om jag vet att jag får förhinder att delta i en aktivitet när ska jag meddela det?

Så snart som möjligt, direkt till den som är ansvarig eller till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                        Någon på reservlistan blir glad för att få din plats.

När det gäller cirklar direkt till cirkelansvarig, ej till cirkelledaren.

 

I programmet står ett datum när jag senast kan återta min anmälan.                                                        Om jag lämnat återbud innan dess ska jag själv dra av avgiften från min faktura?

Nej, när du lämnat återbud får den aktiviteten A = Avbokad på din aktivitetslista och avgiften försvinner.

 

Får jag mina pengar tillbaka om jag har betalat och lämnar återbud?

Om du redan har betalat när du lämnar återbud finns en text om återbetalning för filmer, friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, studiebesök, studiecirklar och resor under fliken Mina sidor/Viktigt inför anmälan

 

Utebliven betalning räknas inte som avbokning.