Kontakt med SU, information

Hur får jag kontakt med SU?

SU:s expedition på Skolgatan 25 är öppen vissa torsdagar 9 – 11, datum står i programmet och under fliken Aktuellt/Expedition öppettider. Telefonnumret till SU är 036-290 64 29, telefonsvarare.

Vår e-postadress är This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                              

I slutet av programmet finns namn på styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning samt deras telefonnummer.

Har du ett ärende som rör en aktivitet kontakta den som är ansvarig. Kontaktuppgifter finns i programmet efter varje aktivitet. En person är ansvarig för alla cirklar och en person för alla fysiska aktiviteter.                  

   

Hur blir jag medlem i SU?

Betala in årsavgiften 150:- på Plusgirokonto 153 14 30 – 5 Skriv ny medlem och ditt namn på betaltalongen. Samtidigt som du betalar avgiften mejlar du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. din adress, telefonnummer och e-postadress. När din betalning är registrerad får du information och ditt medlemsnummer. Du får räkna med att det tar c:a 1 vecka. Du loggar sedan in via hemsidan/Anmälan och kompletterar eventuellt dina medlemsuppgifter.

Här kan du också själv ändra adress, telefonnummer eller e-postadress.             

Du måste ha medlemsnummer för att kunna anmäla dig till SU:s aktiviteter.

Medlemsavgift betalad efter den 1 oktober gäller kommande kalenderår.

Ditt medlemskap innebär att du godkänt att dina medlemsuppgifter hanteras enligt GDPR.

 

Hur gör jag om jag glömt mitt medlemsnummer?

Kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 036-290 64 29. Tips: anteckna medlemsnumret i programmet

                                                                                                                       

Hur får jag veta om t ex aktiviteter ställs in eller flyttas till annan lokal?

Ta för vana att gå in på hemsidan då och då. Under fliken Aktuellt/Nyheter finns en lista över ändringar. I god tid före en aktivitet skickar den som är ansvarig ut en påminnelse och där finns också eventuella ändringar.                                                  

 

Hur lämnar jag tips och idéer till aktiviteter?

Mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon i styrelsen

 

 

 

 

Program och anmälan

När får jag programmet för den kommande terminen?

Höstprogrammet skickas ut andra veckan i juni och vårprogrammet tredje veckan i november.

 

Har jag garanterad plats om jag anmäler mig första anmälningsdagen?

Nej, alla som anmäler sig under anmälningsperioden har samma möjlighet.

 

När vet jag om jag kommit med på det jag anmält mig till?

Ca 14 dagar efter anmälningstidens slut får du ett meddelande om att du kan se bekräftelsen när du loggar in.

V betyder att du är välkommen, R att du står på reservlista, F att du tyvärr inte kom med. E innebär att aktiviteten ej startar.   Du som inte har e-postadress får bekräftelse med brev.

 

Vad händer om en aktivitet blir fulltecknad?

Om möjligt ordnar vi extra grupper för cirklar, resor och studiebesök.

 

Varför måste jag uppge mitt personnummer när jag anmäler mig till studiecirklar?

För att SU via FU ska få bidrag från Statens fortbildningsråd.

 

Kan jag anmäla mig efter anmälningstidens slut?

Ja, efter anmälningstidens slut kan du göra anmälan till aktiviteter med lediga platser. Dessa aktiviteter finns under fliken Aktuellt

 

Hur anmäler jag mig till månadsmöten?

Ingen anmälan till månadsmötena.                                                                        

 

 

 

Betalning

När ska jag betala mina avgifter?

Medlemsavgiften för kalenderåret ska betalas i början av januari. Referensnummer för medlemsavgiften och andra avgifter ser du när du loggar in på din sida. Här finns också sista datum för betalning till alla aktiviteter där du fått V.                      

Betala INTE förrän du vet att du fått V.       

Vi skickar inte ut fakturor.

     

Hur får jag veta referensnumret om jag varit reserv och sedan får V?

När du går från R till V visas referensnumret och dina avgifter automatiskt.

 

Till vilket konto ska jag betala mina avgifter?

Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 – 5.

 

Vad ska jag skriva på betaltalongen?

Endast referensnumret. När din betalning är registrerad markeras aktiviteten Ok.

Addera inte betalningar med olika betaldatum.

 

Går det att betala med swish?

Du som inte har möjlighet att betala digitalt får betala alla avgifter via swish. SU:s swishkontonr 123 332 50 08.

För övriga gäller swishbetalning endast om man kommer oanmäld till en föreläsning eller film och det finns plats.                            

Vi vill helst inte hantera kontanter.

 

 

 

 Avbokning

Om jag inte kan delta i en aktivitet som jag anmält mig till, när ska jag meddela det?

Så snart som möjligt, direkt till den som är ansvarig eller till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Någon på reservlistan blir glad för att få din plats.

När det gäller cirklar direkt till cirkelansvarig, ej till cirkelledaren.

 

Om jag lämnar återbud ska jag själv ta bort avgiften?

Nej, när du lämnat återbud får den aktiviteten A = Avbokad och avgiften försvinner.

 

Får jag mina pengar tillbaka om jag har betalat och lämnar återbud?

Regler för återbetalning finns under fliken Mina sidor/Viktigt inför anmälan

 

Utebliven betalning räknas inte som avbokning.