Nyheter

Senioruniversitetet i Jönköping har tilldelats kommunens 

Folkbildningsstipendium på 10 000 kr

Motivering:

”För ert arbete att enligt god folkbildningstradition ha skapat en gemenskap för medborgare med en kunskapstörst som aldrig avstannat.”