Senioruniversitetet i Jönköping                                                 är en ideell förening för seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ta tillvara de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran    och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.                 

 

Vi samarbetar med Folkuniversitetet                                             

 

Människans förmåga att lära kvarstår hela livet 


NYHETER:

Brev nr 4     2019-06-16  från Senioruniversitetets ordförande   Tora Wigstrand finns nu under fliken: Brev från SU:s ordförande 


Datum ändrat för L2h till 13 november

Veckodag för S17h är tisdag

7 augusti är sista anmälningsdag för övriga aktiviteter, med undantag för SU luncherna Bekräftelse i mitten av augusti, sista betaldag se resp aktivitet.

Observera att avgiften för H3h - H16h är 550 kronor.   I det tryckta programmet står andra avgifter.


 Senioruniversitetets hemsida: www.sujkp.se e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 _____________________________________________________________

Expeditionen kommer att vara bemannad: 20 juni to 9 - 11                               1 augusti to 9 - 11, 7 on 13 - 15, 15 to 9 - 11, 22 to 9 - 11,                                    5 september to 9 - 11, 3 oktober to 9 - 11, 7 november to 9 - 11


Har du ett ärende som rör en aktivitet? Ta kontakt med den som är ansvarig Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare den avlyssnas dagligen.


Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30– 5 Organisationsnummer: 802 422 - 2765                                     


Har du en gång gett ditt JAtillGDPR kommer det alltid att stå på din aktivitetslista    


Välkommen att bli medlem i Senioruniversitet i Jönköping Klicka på fliken "Bli medlem" för information. Visst vill väl du också bli medlem!                               


Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.  


Information till om anmälan m.m. 

 • Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 1430-5

 • Faktura skickas inte ut. Logga in via Anmälan/ ...  där står vad du ska betala

 • Referensnumret måste alltid anges! Skriv endast numret, utan några andra tecken eller mellanslag. Addera inte betalningar med olika referensnummer och addera inte om ni är två som betalar från samma konto.

 • Nedanstående är ett exempel  

  Betalas senast

  Summa att betala

  Ange referensnummer

  Specifikation

  2018-09-25

  670

  903223

  R6h

   
 • När du får ändrad ”status” på en aktivitet  syns detta på dina avgifter. Du måste själv uppmärksamma sådana ändringar.Exempel: du har fått Välkommen och Avbokar, du är Reserv och får Välkommen

 • Bekräftelsealternativ: V=Välkommen, R=Reserv, F=Fulltecknat, E=Startar ej 

 • Att inte betala betyder inte att du tar tillbaka din anmälan, du måste meddela aktivitetsansvarig. Det finns reserver som blir glada över att få din plats!

 • "Reskamrat” (tillsammans med någon medlem) tillämpas endast vid resor. Det är inte möjligt att ange mer än en reskamrat.               

 • Vid studiebesök kan du som behöver det anmäla medföljare/ledsagareVederbörande måste vara SU-medlem. Kontakta den som är ansvarig.

 • Uppdatering av dina medlemsuppgifter gör du själv. Logga in via Anmälan/  Gör dina ändringar och glöm inte att Spara.