Senioruniversitetet i Jönköping är en ideell förening för seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ta tillvara de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkes bakgrund och tidigare studieverksamhet.                 

 

                                 Vi samarbetar med Folkuniversitetet                                             

                       Människans förmåga att lära kvarstår hela livet 


Nytt: Brev nr 7 från SU:s ordförande    2019-12-09

______________________________________________________________________

 

Mats Wånemark blev SU:s 1500:e medlem!

 

Anmälningstiden till vårens program är slut.

Antalet anmälningar blev 7964

 

Nu kan du anmäla dig till nedanstående aktiviteter som har lediga platser.                             Anmäl dig som vanligt via inloggning.

Endast för dig som fått R till R12v kod R12vb

Aktivitet

Kod

Anmälan senast

 

Hovrättsjuristernas....

F1v

20 januari

 

El – eller fossilbilar

F2v

25 januari

 

Mongoliet – demokrati i ...

F4v

10 februari

 

Jugoslaviens tillkomst och...

F6v

25 februari

 

Evert Taube (obs i programmet står felaktig veckodag, ska vara måndag)

F8v

10 mars

 

Historia och kultur i vårt östra...

F10v

25 mars

 

Trädens positiva effekter

F11v

10 april

 

Svenska innovatörer

F12v

20 april

 
       

 

 

 

 

SU-lunch Kinnarps Arena

L1v

19 januari

 

SU-lunch Huskvarna Stadshotell

L2v

18 februari

 

 

 

 

 

Teaterresa Östgötateatern

R1v

22 januari

 

Tenhults Naturbruksgymnasium

R9v

15 februari

 

Göteborg konsert

R6v

1 mars

 

 

I Kyrksalen Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping hålls alla vårens föreläsningar  

 

Månadsmötet den 23 april är flyttat till Korskyrkan, Östra Storgatan 93, Jönköping  

 

L2v 18/3 är flyttad till Huskvarna Stadshotell 

 

Öppet på exp: torsdagarna 16 januari(annat datum i programmet), 23 januari, 6 februari, 5 mars,  2 april och 7 maj(annat datum i programmet)

  

 

  

 


 Senioruniversitetets hemsida: www.sujkp.se e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Expeditionen kommer att vara bemannad: 9.00 - 11.00 torsdag 28 november, 13.00 - 15.00 fredag 6 december, 9.00 - 11.00 följande torsdagar 16 januari, 23 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april och 5 maj

- Har du ett ärende som rör en aktivitet? Ta kontakt med den som är ansvarig Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare den avlyssnas dagligen.

- Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30– 5 Organisationsnummer: 802 422 - 2765   

- Välkommen att bli medlem i Senioruniversitet i Jönköping Klicka på fliken "Bli medlem" för information. Visst vill väl du också bli medlem!  

- Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.                                                          

- Har du en gång gett ditt JAtillGDPR kommer det alltid att stå på din aktivitetslista