Senioruniversitetet i Jönköping                                              är en ideell förening för seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ta tillvara de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.                 

 

Vi samarbetar med Folkuniversitetet                                             

 

Människans förmåga att lära kvarstår hela livet 


Nedanstående aktiviteter har lediga platser.                                                    Anmälan på vanligt sätt genom inloggning via hemsidan.

Din faktura uppdateras när du får V

Rubrik

Kod

Sista dat. för anm.**

Engelsk konversation på vardagsnivå. Forts.

C9h

25 aug.

Franska, repetition

C10h

25 aug.

Spanska termin 2

C16h

25 aug.

Spanska termin5

C17h

25 aug.

Spanska termin 9

C18h

25 aug.

Tysk konversation Endast för dig med R till C19h!

 C19hb

25 aug.

Polens historia

C22h

25 aug.

Huskvarna AB:s historia

C26h

25 aug.

Drönarkunskap

C28h

25 aug.

Teckning

C46h

25 aug.

Matlagning på landet, italiensk Endast för dig med R till C32h!

 C32hb

25 aug

Jazzcirkel, fortsättning

C47h

25 aug.

 

 

 

Diabetes                         Aulan på HLK

F3h

20 sept.

Det stora skiftet                   Immanuelskyrkan, Oxtorgsgat. 15, *

F5h

1 okt.

Kataloghus                  Fokus, Stadsbiblioteket

F6h

10 okt.

Påven, kyrkan och världen Immanuelskyrkan, Oxtorgsgat. 15*

F8h

20 okt.

Föreningen Norden     Fokus, Stadsbiblioteket

F10h

1 nov.

Vad har fåglarnas ”hemligheter”.... Immanuelskyrkan, Oxtorgsg. 15*

F11h

15 nov.

 

 

 

Cirkelträning, Junex Träningsfabrik   fredagar kl 9.00 - 10.00

H17h

Start 20 sep

     

Hälsohögskolan bjuder in till information

O2h

20 sept.

 

 

 

Teaterresa till Norrköping, Faust II

R2h

1 sept.

Tenhults naturbruksgymnasium

R6h

20 sept.

 

 

 

Hus i Henriksons Huskvarna

S1h

20 aug.

Eklundshovs koloniträdgård Endast för dig med R till S2h!

S2hb

12 sept.

Hus i Henriksons Huskvarna

S3h

20 aug.

Asecs köpcentrum

S15h

19 nov.

Asecs köpcentrum

S16h

21 nov.

 

 

 

Lunch

L2h

15 okt.

*    annan lokal i programmet    ** eller den dag då aktiviteten är fulltecknad


 


 Senioruniversitetets hemsida: www.sujkp.se e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 _____________________________________________________________

Expeditionen kommer att vara bemannad: 22 augusti to 9 - 11,                        5 september to 9 - 11, 3 oktober to 9 - 11, 7 november to 9 - 11


Har du ett ärende som rör en aktivitet? Ta kontakt med den som är ansvarig Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare den avlyssnas dagligen.


Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30– 5 Organisationsnummer: 802 422 - 2765                                     


Har du en gång gett ditt JAtillGDPR kommer det alltid att stå på din aktivitetslista    


Välkommen att bli medlem i Senioruniversitet i Jönköping Klicka på fliken "Bli medlem" för information. Visst vill väl du också bli medlem!                               


Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.  


  •