Till alla medlemmar

 

Efter idogt planerande presenterar vi nu programmet för höstens verksamhet. Hoppas att alla ska finna aktiviteter som lockar. Vi har blandat gammalt och nytt och presenterar flera nyheter, bl.a. sommarprojektet Kvar i sta’n med separat program, samarbete med Jönköpings Jazzklubb och fler fysiska aktiviteter.

 

Den 18 juli åker vi till Vadstena för att se Shakespeares Två adelsmän från Verona som är årets föreställning på Gräsgården. Se separat inbjudan.

 

Som vanligt blir det fyra månadsmöten och ett stort antal föreläsningar. Bland resorna gör vi nedslag längs nordvästra Vätterstranden I Heidenstams spår och en resa går till Malmö och västra Skåne med foto, konsert, företag och gammal medeltida borg på programmet. Bland studiebesöken kan nämnas besök på företag och på Länsstyrelsen där vi får lära mer om beredskapsfrågor.

 

Vi bjuder in till två SU-luncher och repris på Surströmmingskvällen på Guvernören. Studiecirklarna är fler än någonsin, varav en bygger på filmerna som ges under hösten.

 

Något som är viktigt och som vi vill påminna om är du inte ska glömma avanmälan till aktivitet om du får förhinder. Kontakta den som är ansvarig för respektive aktivitet.

 

I kuvertet med höstens program finns också ett brev om den nya dataskydds-förordningen (GDPR). Läs det noga och glöm inte att svara. Gör det så fort som möjligt om du inte redan gjort det. Läs också om GDPR på 6 i katalogen.

 

Som ni troligen redan sett finns en ny flik på webbsidan under rubriken Huvudmeny i högra spalten, Brev från SU:s ordförande. Där kommer jag att kontinuerligt informera om aktuellt och viktigt från styrelsen och arbetsgrupperna.

 

Nu vill jag önska alla en skön sommar och på återseende!

 

Tora Wigstrand, ordförande

 

 

Människans förmåga att lära kvarstår hela livet