STUDIECIRKLAR

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 6 augusti.

Gäller alla cirklar för både nya och tidigare deltagare!

Tid:      Angiven tid inkluderar en paus.

Lokal:   Folkuniversitetet. Skolgatan 25, sal 2, eller 3 om ej annat anges.

              Salsschema finns uppsatt på anslagstavlan vid sal 2.

Avgift:  Anges vid varje cirkel. Betalas till PG 153 14 30-5 senast 27 augusti. Kostnad för ev. studiematerial tillkommer, utom i datacirklarna.

Max antal deltagare/studiecirkel 12 st. eller enligt uppgift i programmet.

Nya cirklar startar om tillräckligt antal deltagare (minst sex) anmäler sig.

Om du avstår från din plats måste du meddela ansvarig för cirklarna,

Carl Johan Stillström, 070-519 80 92 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det kan finnas personer som står på väntelista!

 

LITTERATUR och SPRÅK

Bokcirkel 1 - Jönköping, fortsättning på vårens bokcirkel.                        Kod C1h

Vi läser och diskuterar modern och klassisk litteratur från olika länder och

kulturer. Vid första träffen presenteras en lista varifrån vi gemensamt väljer

ut böcker för fortsatt läsning och diskussion. Till detta tillfälle bör deltagarna

ha läst Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. Nya deltagare är välkomna i mån av plats.

Tid:         Tisdagar udda veckor kl. 11.00 – 12.50.                      6 ggr         Start: 11/9 

Avgift:      250 kronor

Ledare:    Kerstin Wallin, 073-531 05 14

 

Bokcirkel 2 - Jönköping, fortsättning på vårens bokcirkel.                         Kod C2h

I bokcirkeln läser och diskuterar vi modern och klassisk litteratur från olika

länder och kulturer. Vid första träffen presenteras en lista varifrån vi

gemensamt väljer ut böcker för fortsatt läsning och diskussion. Till detta

tillfälle bör deltagarna ha läst Den svavelgula himlen av Kjell Westö.

Nya deltagare i mån av plats.

Tid:            Onsdagar udda veckor kl. 11.00 – 12.50.                 6 ggr           Start: 12/9

Avgift:         250 kronor

Ledare:        Kerstin Wallin, 073-531 05 14

 

Bokcirkel i herrgårdsmiljö                                                                             Kod C3h

Nya och gamla deltagare hälsas välkomna!

På gården Björneberg i Jönköping läste man i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet en hel del litteratur. Under tre olika tillfällen under hösten träffas vi på Björnebergs gård och diskuterar böcker från denna tid, men också litteratur som behandlar tiden och de författare som verkade under denna tid.

Till den första träffen, 18/9, läser vi boken "Ett jävla solsken" en biografi om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremmer.

Plats:       Björnebergs gård

Tid:          Tisdagarna 18/9, 16/10 och 13/11 kl.11.00-12.50        3 ggr           Start: 18/9

Avgift:      200 kronor

Ledare:     Kerstin Wallin, 073-531 05 14

 

Litteraturcirkel – Huskvarna, fortsättning                                                     Kod C4h

Vi läser inför varje sammankomst ett litterärt verk och samtalar sedan

om det.  Att läsa till första cirkelträffen: Kristin Lavransdotter, del 1,  (Kransen/Brudkronan).

Lista med förslag på böcker presenteras vid första tillfället och vi

kommer då överens om vad som skall läsas i fortsättningen.

Nya deltagare är välkomna i mån av plats.

Lokal:    Equmeniakyrkan, Huskvarna

Tid:        Tisdagar udda veckor kl. 10.00–11.50                           6 ggr      Start: 25/9

Avgift:     250 kronor

Ledare:  Mats Linnér, 036-14 11 17 eller 070-278 82 44

 

Skrivarcirkel, modern lyrik och prosa                                                             Kod C5h

Fortsättning på höstens studiecirkel. Vi tar upp språkfrågor och ägnar

oss åt skrivövningar, diskussioner m.m.

Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Max 10 deltagare.                           

Tid:              Onsdagar jämna veckor kl. 16.00–17.50                 6 ggr         Start:?? 

Avgift:      250 kronor

Ledare:   Yvonne Teiffel, 070-454 47 45

 

Skrivarcirkel, fortsättning.                                                                                 Kod C6h
Älskar du att skriva, men skriver bara för byrålådan? Varför inte ta

chansen att skriva tillsammans med andra? Du får respons på dina

texter och du utvecklar ditt skrivande. Max 8 deltagare.                                

Tid:         Tisdagar udda veckor kl.13.00–15.30                           6 ggr          Start:              Avgift:                   300 kronor

Ledare:   Ulla Frid, 070-321 17 52

 

Engelsk konversation, fortsättning                                                                 Kod C7h

Engelsk allmän konversation. Fördelaktigt med goda baskunskaper

i engelska. Max 10 deltagare. Nya deltagare i mån av plats.                             

Tid:           Torsdagar jämna veckor kl. 15.0016.50                      6 ggr      Start: 20/9

Avgift:      250 kronor

Ledare:   Teresa Horgan, 070-471 28 71

 

Engelska, på vardagsnivå                                                                               Kod C8h

Engelsk konversation på lätt nivå. Max 10 deltagare                  

Tid:           Torsdagar udda veckor kl. 15.0016.50                        6 ggr     Start: 13/9

Avgift:      250 kronor

Ledare:   Teresa Horgan, 070-471 28 71

Franska, fortsättning. Nya deltagare välkomna!                                  Kod C9h

Förkunskaper motsvarande gymnasiets åk1. Vi övar ordförråd,

grammatik och konversation.

Tid:         Onsdagar jämna veckor kl.16.00-17.50                       8 ggr       Start: 5/9

Avgift:    300 kronor

Ledare:  Eva Melin, tfn meddelas vid kursstart

 

Italienska, nybörjare                                                                                Kod C10h      Tid:           Fredagar udda veckor kl.9.00-10.50                   8 ggr                 Start: 31/8      Avgift:      350 kronor                                                                                                        Ledare:     Danilo Giannini, 073-039 99 73                                            

 

Italienska, termin 3                                                                                          Kod C11h

Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna

i mån av plats.                                                                                                        

Tid:          Fredagar udda veckor kl. 11.00–12.50                          8 ggr       Start: 31/8

Avgift:      350 kronor

Ledare:    Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Italienska, termin 7                                                                                          Kod C12h

Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna

i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                               

Tid:          Tisdagar jämna veckor kl. 9.00–10.50                          8 ggr       Start: 4/9

Avgift:      350 kronor

Ledare:    Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Italienska, termin 9                                                                                          Kod C13h

Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna

i mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                               

Tid:           Tisdagar jämna veckor kl. 11.00–12.50.                       8 ggr       Start: 4/9

Avgift:      350 kronor

Ledare:    Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

Italienska, konversation                                                                                 Kod C14h

Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna.

Kontakta i så fall ledaren före anmälan.                                                                

Tid:           Fredagar jämna veckor kl. 9.00 –10.50.                      8 ggr        Start: 7/9

Avgift:      350 kronor

Ledare:    Danilo Giannini, 073-039 99 73

 

 

Ryska, termin 3. Nya deltagare är välkomna!                                           Kod C15h

Studera ryska som pensionär? Varför inte? Ett annorlunda     

språk för den som är nyfiken på Ryssland med dess rika

kultur och spännande historia.

Tid:           Onsdagar jämna veckor kl.13.00-15.30                        8 ggr        Start: 5/9  

Avgift:      350 kronor

Ledare:    Ulla Frid, 070-321 17 52

 

Spanska, termin 3:1                                                                                         Kod C16h

Lärobok: Caminando 1(2014) ISBN 978-91-2743714-2                           

Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Kontakta i så

fall ledaren före anmälan.                

Tid:         Onsdagar jämna veckor kl. 12.00-13.50                           8 ggr       Start: 5/9

Avgift:      300 kronor

Ledare:   Ulla Lemke, 072-399 20 02

                 

Spanska, termin 3:2                                                                                         Kod C17h

Lärobok: Caminando 1(2014) ISBN 978-91-2743714-2                            

Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Kontakta i så

fall ledaren före anmälan.                

Tid:         Onsdagar jämna veckor kl. 14.00-15.50                            8 ggr       Start: 5/9

Avgift:      300 kronor

Ledare:   Ulla Lemke, 072-399 20 02

 

Spanska, termin 7                                                                                               Kod C18h

Lärobok: Caminando 1(2014) ISBN 978-91-2743714-2                                                              Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna                    

I mån av plats. Kontakta i så fall cirkelledaren före anmälan.                       

Tid:           Onsdagar jämna veckor kl.9.00–10.50.                     8 ggr           Start: 5/9

Avgift:      300 kronor

Ledare:    Ulla Lemke, 072-399 20 02

 

Spanska, termin 11                                                                                             Kod C19h

Lärobok: Caminando 2(2015) ISBN 978-91-2743827-9 och även

andra texter. Nya deltagare med motsvarande kunskaper är välkomna

i mån av plats. Kontakta i så fall ledaren före anmälan.

Tid:          Torsdagar jämna veckor kl.9.00-10.50                       8 ggr        Start: 6/9

Avgift:     300 kronor

Ledare    Ulla Lemke, 072-399 20 02

 

Tysk konversation                                                                                               Kod C20h

Tonvikten läggs på konversation.

Vi samtalar kring vardagssituationer och aktualiteter.
Tid:              Tisdagar jämna veckor kl. 15.00–16.50                  6 ggr        Start: 18/9 

Avgift:      250 kronor

Ledare:  Simone Axelsson, 0390-303 99

 

HISTORIA och SAMHÄLLSVETENSKAP

 

EU frågeställningar 2018                                                                          Kod C21h

Vi går igenom och diskuterar aktuella frågor som EU

konfronteras med hösten 2018, t.ex. Brexit, budget,

immigrationen, politiska utspel m.m.     

Tid:           Torsdagar udda veckor kl. 9.00 –10.50                              6 ggr       Start:27/9

Avgift:         250 kronor

Ledare:   Roland Sten, 070-284 67 01

 

Familjejuridik att tänka på i vår ålder                                                        Kod C22h

·              att leva som gift respektive sambo, rättigheter och

   skyldigheter

·              arv och testamente                                                 

·              bodelning under äktenskap respektive

   samboförhållande                                                    

·              bodelning efter dödsfall

Tid:         Tisdagar jämna veckor kl. 13.00-15.45                         3 ggr       Start: 18/9

Avgift:   250 kronor

Ledare:  Maja Mulaomerovic, 076-346 77 92

 

  

Nyhet

Japans historia                                                                                           Kod C23h

Tid:           Onsdagar udda veckor kl. 9.00 –10.50                      6 ggr         Start: 26/9

Avgift:      250 kronor

Ledare:    Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66

 

Polens historia, nystart                                                                              Kod C24h

Från medeltiden och framåt.

Tid:            Torsdagar udda veckor  kl. 9.00 –10.50                  6 ggr           Start: 27/9 

Avgift:      250 kronor

Ledare:   Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66

 

Svensk historia

Från Gustav Vasa till Gustav III.                                                                        Kod C25h

Tid:           Torsdagar jämna veckor kl. 9.00 – 10.50                  6 ggr              Start: 4/10 

Avgift:      250 kronor

Ledare:   Ingrid Zetterqvist, 076-219 57 66

 

Nyhet

Tysk historia från 1871                                                                                     Kod C26h

Tid:           Tisdagar jämna veckor kl. 9.00-10.50                                6 ggr       Start: 2/10

Avgift:      250 kronor

Ledare:     Ingrid Zetterqvist, 076-219 57

 

 

Jönköpings historia                                                                                             Kod C27h

Från Magnus Ladulås till kommunsammanslagningen.

Tid:           Onsdagar jämna veckor kl. 13.00-14.50                            6 ggr       Start: 19/9

Lokal:       Seniorernas hus vid Torpaplan

Avgift:     250 kronor

Ledare:    Lennart Lindberg, 036-505 02

 

Nyhet

Invandrarkulturer                                                                                             Kod C28h

Intresset för att utvandra till Sverige är stort. Personer som

kommer hit har en bakgrund som vi ofta inte vet så mycket om.

I denna cirkel får du träffa personer från några av de ”stora”

invandrarländerna. De kommer bl.a. att berätta om sina

ursprungsländers historia.                                                                                       

Tid:           Tisdagar udda veckor kl.15.00-16.50                                 6 ggr       Start: 18/9

Avgift:      350 kronor

Ledare:    Per Persson, 070-399 65 51

 

Nordisk mytologi för nybörjare                                                                       Kod C29h      med exempel ur fornnordisk litteratur

Tid:          Onsdagar udda veckor kl.13.00-14.50                                6 ggr       Start: 12/9

Avgift:     250 kronor

Ledare:    Gerda Holm, 036-19 02 51

 

Nyhet

Vår beredskap är god??                                                                                     Kod C30h

Sveriges civila och militära beredskap är idag ett aktuellt

ämne. Studiecirkeln belyser frågan både ur civil och militär

synpunkt.

Tid:           Onsdagar jämna veckor kl.15.00-16.50                             6 ggr       Start:19/9

Lokal:       Seniorernas hus vid Torpaplan

Avgift:      250 kronor

Ledare:     Lennart Lindberg, 036-505 02, Per-Allan Axén, Björn Harringer

 

             

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

 

Astronomi, fortsättning                                                                                 Kod C31h        Från exoplaneter till gravitationsvågor. Vi samtalar                      6ggr      Start: 11/9                   om de senaste upptäckterna.                                                                                           Tid:       Tisdagar udda veckor kl.9.00-10.50                                                                        Avgift:  250 kronor                                                                                                               Ledare: Olle Östklint, 036-417 67

 

Botanik – höstens  växter                                                                          Kod C32h                Vi går ut i naturen och studerar höstens växter.

Tidigare och nya deltagare är välkomna till fyra

utepass. Samling i SU:s lokal, Skolgatan 25.              

Tid:            Måndag den 10/9 kl. 10.00-13.00                          4 ggr       Start:10/9

Avgift:        250 kronor

Ledare:      Gösta Börjesson, 036-406 11

 

Hur skall vi producera vår el i framtiden?                                                  Kod C33h

Cirka 80% av vår el kommer från vatten- och kärnkraft.                                  Start: 18/9

2021 har vi bara sex reaktorer i bruk. Hur påverkar det

vår elförsörjning? Vind- och solenergi? Importerad el?

Tid:       Tisdagar varje vecka kl.9.00-10.50                             6 ggr ( ej 2/10, 23/10)       Avgift:   250 kronor

Ledare:  Håkan Olson, 070-494 67 10                               

                                    
Geologi                                                                                                  Kod C34h

Geologi är de stora perspektivens vetenskap.                                              Start: 18/9

Vi diskuterar kontinentaldrift, jordbävningar och

vulkanutbrott, studerar mineral, bergarter och jordar                  5ggr (ej 2/10, 23/10)

och tittar närmare på Vätterbygdens geologi.

Två exkursioner: Rosenlunds bankar/Vista kulle

och Ingerydsdalen/Girabäcken

Tid:        Tisdagar varje vecka kl.11.00-13.00                          

Avgift:   250 kronor

Ledare:  Håkan Olson, 070-494 67 10                                 

Nyhet

Udda matlagning på landet                                                                                

Vid tre tillfällen får vi tillsammans med Lena Fransson prova på matlagning som vi normalt inte gör till vardags. Det vi åstadkommer får vi ta med hem. Lena bjuder dessutom på tips, råd och recept. Du kan delta vid ett tillfälle eller vid alla tre.


19/9 kl. 14.00- 17.00    ostkaka från grunden                                              Kod C35h        Avgift: 395 kronor


3/10 kl. 14.00- 17.00   matbröd av olika slag                                            Kod C36h

Avgift: 295 kronor

 

17/10 kl.14.00- 17.00 småländska tapas som vi avnjuter på plats              Kod C37h         Avgift: 395 kronor      

 

För info och vägbeskrivning: www.ebbarpsnorrgard.se


Lokal: Ebbarps Norrgård utanför Lekeryd (mot Forserum)
Ledare: Lena Fransson,
070-318 00 71

 

 

Svampkunskap i teori och praktik                                                                 Kod C38h

Vi börjar och slutar med ett innepass och däremellan                    5ggr             Start: 30/8

tre utepass. Inne veckorna 35 och 40, ute 36,38 och 39.

Tiderna kan ändras på grund av svamptillgång.

Minst 7 deltagare krävs för start.

Tid för innepassen: Tisdagar kl.13.00-15.00

Utepassen:               Efter överenskommelse

Avgift:                       300 kronor        

Ledare:                     Lars-Göran Hellsten, 0390-305 39 eller 070-766 34 92

 

                       

Text Box: Förklaringar PC-cirklarna C39h – C44h

Tanken är att man börjar med PC-Teori och fortsätter med PC-Praktik I och PC-Praktik II. Den som vill gå alla 3 cirklarna kan göra det samma termin. 
Anser man sig redan ha kunskaper som specificeras i en cirkel så går det att hoppa över den och gå på nästa. 
PC-Teori har fokus på PC med Windows 10 men innehåller mycket som är generellt för IT-världen, så att man får ett utbyte även om man har en annan version av Windows. 
PC- Praktik I o II kräver att Ni har med Er egen PC med Window 10 samt Office, Excel o Power Point eller motsvarande program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Individuell PC-hjälp                                                                                             

Det har visat sig att flera som deltar I PC-cirklarna har datorer som inte
fungerar som de ska eller har andra problem som gör det svårt att hänga
med. Det här är en möjlighet att få individuell hjälp under 1 tim.
Det här är öppet för alla medlemmar men
deltagare I höstens PC-cirklar
har förtur.

Tisdag 28/8 eller Torsdag 30/8 mellan 9.00 13.00.                                                        Maila kontaktpersonen
senast 3 augusti, om du önskar hjälp.
Avgift :            200 kronor
per timme
Kontaktperson: Jan Nilsson
,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PC – Teori – Grupp 1                                                                                        Kod C39h

Ger grundläggande kunskaper och förklaringar om datorer, bredband,

WiFi, internet, molntjänster, konton, hot och säkerhet, samt tips och råd om underhåll. Föreläsningar, diskussioner och exempel. Kursmaterial i digital

form ingår i kursavgiften.
Max 10 deltagare.
Tid:       Tisdagar varje vecka kl. 09:00 – 11:45                  4 ggr                     Start: 4/9
Lokal:  
Seniorernas hus vid Torpaplan
Avgift:  350 kronor
Ledare: Jan Nilsson, 
076 – 136 33 77

 

PC - Teori – Grupp 2                                                                                         Kod C40h
Ger grundläggande kunskaper och förklaringar om datorer,

bredband, WiFi, internet, molntjänster, konton, hot och säkerhet,

samt tips och råd om underhåll. Föreläsningar, diskussioner och

exempel. Kursmaterial i digital form ingår I kursavgiften.

Max 10 deltagare.
Tid:              Torsdagar varje vecka kl. 09:00 – 11:45                             4 ggr         Start: 6/9
Lokal:         
Seniorernas hus vid Torpaplan
Avgift:         350 kronor
Ledare:       Jan Nilsson,
076 – 136 33 77

PC – Praktik I Grupp 1                                                                                     Kod C41h

En fortsättning på teoricirkeln. Teori och gemensamma praktiska

övningar i Windows 10 på egen dator. Vi lär oss hitta och

hantera datorns innehåll från skrivbordet, startmenyn, aktivitetsfältet

och I utforskaren. Genomgång inställningar. Vad gör vi när datorn

börjar krångla?  Vi lär oss att skapa återställningspunkter, en
återställningsenhet och hur man hanterar dessa. Kursmaterial i digital

form ingår i kursavgiften.

Max 8 deltagare.

I mån av plats nya deltagare som inte gått teoridelen.
Tid:              Tisdagar varje vecka kl. 09.00 – 12.45            3 ggr       Start: 2/10
Lokal:         
Seniorernas hus vid Torpaplan
Avgift:         350 kronor

Ledare:        Jan Nilsson,  076 – 136 33 77

 

PC - Praktik I – Grupp 2                                                                                   Kod C42h

En fortsättning på teoricirkeln. Teori och gemensamma praktiska

övningar i Windows 10 på egen dator. Vi lär oss hitta och

hantera datorns innehåll från skrivbordet, startmenyn, aktivitetsfältet

och I utforskaren. Genomgång inställningar. Vad gör vi när datorn

börjar krångla?  Vi lär oss att skapa återställningspunkter, en
återställningsenhet och hur man hanterar dessa. Kursmaterial i digital

form ingår i kursavgiften.

Max 8 deltagare.

I mån av plats nya deltagare som inte gått teoridelen.
Tid:               Torsdagar kl. 09.00 – 12.45,                                          3 ggr         Start 4/10 Lokal:           Seniorernas hus vid Torpaplan
Avgift:         350 kronor

Ledare:        Jan Nilsson,  076 – 136 33 77

 

 

PC – Praktik II – Grupp 1                                                                                Kod C43h

En fortsättning på Praktik I. Teori och gemensamma praktiska övningar

med Windows 10 på egen dator med Word, Excel och Power Point.

Vi går igenom nyheter I Microsofts senaste uppdateringar av Windows 10. Övningar: Utforskaren, Filer, Mappar, Bibliotek, Flytta, Kopiera och spara texter, bilder o filer. Enkel redigering av foton. Borttagning dubbletter av bilder och dokument. Vanligaste funktionerna i Word och Excel. Vi gör ett bildspel i Power Point. Laddar ner program från internet som Ccleaner (rensning filer)och Teamviewer (fjärrstyrning dator).
Kursmaterial i digital form ingår i kursavgiften.

Max 8 deltagare - I mån av plats nya deltagare.
Tid:              Tisdagar 09.00 – 12.45                                           3 ggr   Start 23/10
Lokal:         
Seniorernas hus vid Torpaplan                             
Avgift:         350 kronor

Ledare:        Jan Nilsson,  076 – 136 33 77

 

 

PC – Praktik II – Grupp 2                                                                                    Kod C44h

En fortsättning på Praktik I. Teori och gemensamma praktiska övningar
med Windows 10 på egen dator med Word, Excel och Power Point.
Vi går igenom nyheter I Microsofts senaste uppdateringar av Windows 10.
Övningar: Utforskaren, Filer, Mappar, Bibliotek, Flytta, Kopiera och spara
texter, bilder o filer. Enkel redigering av foton. Borttagning dubbletter av bilder
och dokument. Vanligaste funktionerna I Word och Excel. Vi gör ett bildspel i
Power Point. Vi laddar ner program från internet som Ccleaner (rensning filer)
och Teamviewer (fjärrstyrning dator).
Kursmaterial i digital form ingår i kursavgiften.

Max 8 deltagare, I mån av plats nya deltagare.

Tid:               Torsdagar kl. 09:00 – 12:45                                    3 ggr   Start 25/10   Lokal:           Seniorernas hus vid Torpaplan 
Avgift:          350 kronor

Ledare:        Jan Nilsson, 076 – 136 33 77

Text Box:  Smarta telefoner/ Surfplattor
Det är viktigt att Du väljer rätt cirkel beroende på vilken hårdvara Du har.

1. iPhone och iPad har operativsystemet iOS
2. Övriga kallas för Androider, Samsung m.fl.
Dessa två cirklar är tekniskt inriktade på hur man handhar sin utrustning

 

iPhone och iPad – Grupp 1                                                                             Kod C45h

Introduktion och handhavande för att kunna utnyttja sin utrustning.
Teori och praktik. Vi går igenom hårdvara, handhavande, de mest vanliga
inställningarna och funktionerna. Deltagaren har med sig egen utrustning
och vi använder ett lokalt Wfi.
Max 8 deltagare

Tid:              
Tisdagar varje vecka, kl. 09.00 – 11.45                    3 ggr     Start 13/11

Lokal:           Seniorernas hus, Torpaplan

Avgift:         250 kronor
Ledare:       
Jan Nilsson, 036 – 136 33 77

 

iPhone och iPad – Grupp 2                                                                              Kod C46h

Introduktion och handhavande för att kunna utnyttja sin utrustning.
Teori och praktik. Vi går igenom hårdvara, handhavande, de mest vanliga
inställningarna och funktionerna. Deltagaren har med sig egen utrustning
och vi använder ett lokalt Wfi.

Max 8 deltagare
Tid:               Torsdagar varje vecka, kl. 09:00 – 11:45                3 ggr      Start 15/11

Lokal:           Seniorernas hus, Torpaplan

Avgift:         250 kronor
Ledare:       
Jan Nilsson, 036 – 136 33 77

 

Smarta telefoner och Surfplattor s.k. Androider – Grupp 1                  Kod C47h
Introduktion och handhavande för att kunna utnyttja sin utrustning.
Teori och praktik. Vi går igenom hårdvara, handhavande, de mest vanliga
inställningarna och funktionerna. Deltagaren har med sig egen utrustning
och vi kör mot ett lokalt Wfi.

Max 8 deltagare
Tid:               Ti 13/11, Ti 20/11 och Må 26/11 kl. 16.00 – 18.45             Start 13/11
Lokal:         
Seniorernas hus vid Torpaplan
Avgift:         250 kronor
Ledare:        Jocke Boklund, 076 – 827 90 12

 

Smarta telefoner o Surfplattor s.k. Androider – Grupp 2                        Kod C48h
Introduktion och handhavande för att kunna utnyttja sin utrustning.
Teori och praktik. Vi går igenom hårdvara, handhavande, de mest vanliga
inställningarna och funktionerna. Deltagaren har med sig egen utrustning
och vi kör mot ett lokalt Wfi.

Max 8 deltagare
Tid:               On 14/11, To 22/11 och To 29/11, kl. 16.00 – 18.45          Start 14/11
Lokal:         
Seniorernas hus vid Torpaplan
Avgift:         250 kronor
Ledare:       
Jocke Boklund, 076 – 827 90 12

 

 

KONSTNÄRLIGA  ÄMNEN

 

Akvarellmålning, termin 4                                                                  Kod C49h
Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och

inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.

Lokal:     Folkuniversitetets ateljé.

Tid:         Måndagar varje vecka kl. 10.00 -12.45                              6 ggr       Start: 1/10 

Avgift:    350 kronor

Ledare:  Anna Tompa, 070-496 46 95

 

Akvarellmålning, termin 7                                                                  Kod C50h
Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och

inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.

Lokal:      Folkuniversitetets ateljé.

Tid:         Onsdagar varje vecka kl. 13.15-16.00                               6 ggr       Start: 3/10 

Avgift:    350 kronor

Ledare:  Anna Tompa, 070-496 46 95

 

Akvarellmålning, termin 13                                                               Kod C51h
Personligt uttryck i färg och form. Cirkelns mål är att ge insikt och

inspiration att våga prova på akvarellmåleriets särart och teknik.

Lokal:     Folkuniversitetets ateljé.

Tid:         Måndagar varje vecka kl. 13.15-16.00                               6 ggr        Start: 1/10

Avgift:    350 kronor                                                                       

Ledare:  Anna Tompa, 070-496 46 95

 

Akvarellmålning, termin 15                                                                              Kod C52h
Personligt uttryck i färg och form. Vi fortsätter mot målet, som är att

ge insikt och inspiration att undersöka akvarellmåleriets särart och

teknik.

Lokal:     Folkuniversitetets ateljé.

Tid:        Onsdagar varje vecka  kl.10.00-12.45                         6 ggr         Start: 3/10

Avgift:    350 kronor

Ledare:  Anna Tompa, 070-496 46 95

                                                       

 

Antikviteter, nystart                                                                                       Kod C53h                   Olika stilarter från 1650 och 300 år framåt. Möbler, silver, tenn m.m.

Dessutom ”Antikrunda” varje gång. Ta gärna med egna föremål.

OBS! Lokal: Antik Öst, Kanalgatan 5

Tid:           Torsdagar jämna veckor kl. 9.30 11.00                           6 ggr        Start: 20/9 

Avgift:      300 kronor

Ledare:   Erik Sterner, 070-812 47 60

 

Nyhet

Filmcirkel                                                                                                             Kod C54h

Under sakkunnig ledning diskuteras dagens film på SU.

Kort inledning från cirkelledaren. Vad vill regissören säga?

Filmspråk? Filmtips.
Lokal:   Navet (Hovrättstorget)
Tid:       27/9, 25/10, 15/11, 6/12 16.30  efter dagens film.

Avgift:   250 kronor
Ledare: Ingela Grahn,  073-326 32 63

 

Jazzcirkel, fortsättning                                                                                     Kod C55h

Vi lyssnar på och samtalar om jazzens olika stilar. Vi lär oss också

om jazzens särart, historia, scener, och miljöer.

Servering av kaffe och te till självkostnadspris.

Antal deltagare max 25

Tid:           Onsdagar udda veckor kl. 18.00 – 20.15                      6 ggr        Start: 12/9

Lokal:      Jönköpings Folkhögskola, Gjuterigatan 7, ingång från gården

Avgift:     250 kronor

Ledare:   Lars-Göran Åkerberg, 070-844 05 14

                                                                                                              

Popmusik                                                                                                              Kod C56h

Vi lyssnar igenom rock- och pophistorien från 50- till 70-talet..

Lokal:      Folkrörelsearkivet i Arkivhuset

Tid:          Tisdagar udda veckor kl.16.00- 17.50                                6 ggr        Start: 18/9 

Avgift:     250 kronor 

Ledare:   Lars Östvall, 035-10 87 60

                 

 

Konsthistoria                                                                                                       Kod C57h

Vi studerar 1900-talets konsthistoria.

Tid:          Onsdagar udda veckor kl.14.00 –15.50                   6 ggr                    Start: 12/9

Avgift:      250 kronor                                                      

Ledare:    Raine Borg, 076-234 13 14