STUDIEBESÖK                                                                                                                  Anmälan till studiebesök via Senioruniversitetets hemsida, www.sujkp.se, eller e-ombud senast den 6 augusti.

Från Hamnparken till Slottskyrkogården                        

Tisdag den 11 september                                                                       Kod S1h  Onsdag den 12 september                                                                     Kod S2h 

Välkommen att följa med Lennart Angselius och Lennart Lindberg på en vandring i centrala Jönköping som innefattar parker och intressanta hus på vägen. Promenaden tar ca 1,5 timme.

Samling kl. 10.00 i Hamnparken. Högst 30 deltagare per tillfälle. OBS att du bara kan anmäla dig till ett av tillfällena.                                                                             

Avgiften 50 kr betalas senast 27 augusti.                                                            Ansvarig: Lennart Lindberg, 070-338 85 07 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hur sorterar vi??? Besök nyaste sortergården!

Fredag den 14 september                                                                        Kod S3h  Tisdag den 18 september                                                                         Kod S4h 

Vi besöker den nyaste sortergården i kommunen, Råslätts sortergård och får information hur vi skall sortera och framför allt VARFÖR vi skall sortera. Eftermiddagskaffe serveras. 

 

Samling kl. 14.00 vid entrén till administrationsbyggnaden, Returvägen, Jönköping. Högst 15 deltagare per tillfälle.

 

Avgift 50 kr betalas senast den 27 augusti.  

Ansvarig: Lennart Lindberg, 070-338 85 07 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Tandvård i utveckling, se hur en tandtekniker arbetar!

Tisdag den 2 oktober                                                                                 Kod S5h Tisdag den 9 oktober                                                                                 Kod S8h  Tisdag den 16 oktober                                                                               Kod S9h  

Bright Dentallab, ett fullservicelaboratorium som bistår med tandtekniska helhetslösningar, bjuder in till studiebesök. Vi får gå bakom kulisserna och se hur CAD-CAM-tekniken utvecklats inom tandtekniken. Brännugnar för keramer, gjutmaskiner för broar, implantatteknik med mera. Eftersom vi kommer mitt under arbetstid är det max 10 deltagare. Vi får kaffe med ostfralla efter rundvandringen.

 

Samling kl.10.00 utanför Bright Dentallab, Bredgränd 14, Jönköping. Bredgränd är en tvärgata till Ö. Storgatan nära Hoppets torg. Hållplats Rådhusparken där de flesta busslinjer stannar.

Avgiften 50 kr betalas senast 25 september.

Ansvarig: Elisabeth Schulz, 036-16 10 59, 072-527 61 67 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

After Work på Spira onsdag den 3 oktober                                                     Kod S6h 

Vi börjar med senaste nytt från Spira och får också veta mer om någon av verksamheterna, t.ex. hur en konsert blir till. Vi äter soppa med tillbehör och slår oss sedan ner i Caféet för After Work- föreställningen Madam Flod - Återkomsten, en modern nyskriven musikteater med utgångspunkt i Strindbergs Hemsöborna. Madam Flod återkommer till vår tid - som äktenskapsrådgivare. Vad hade hon gjort annorlunda idag? Annonserat efter en man på Tinder eller Mötesplatsen?  

Samling kl. 15.45 i entrén till Spira.                                

Avgiften 290 kr senast den 27 augusti. Högst 50 deltagare.                            Ansvarig: Tora Wigstrand, tfn 070-312 57 60 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Trafiksäkerhet på TÖP i Axamo                      Kod S7h                                           Fredag den 5 oktober                                                                                                 Välkommen att anmäla dig till utbildningseftermiddag på TÖP!                                         TÖP är en trafikövningsplats där du får möjlighet att uppleva hur förrädisk trafikmiljön kan vara oavsett vilken tid på året det är. De som håller på att ta körkort genomgår här riskutbildningar, som krävs för B-körkort.                                                                          Vi får en skräddarsydd utbildning av utbildade instruktörer, som startar med säkerhetsgenomgång (20min), därefter praktik ute på övningsbanorna (2 tim.) med anläggningens egna bilar och avslutning i säkerhetshallen (30 min) med film och sammanfattning. Kaffepaus är inlagd i programmet.                                                                 

Samling kl. 11.30 vid TÖP (på TTC-området Axamo). Adress: Axamo Trafikövningsplats. Besöket tar 3 timmar. Högst 20 deltagare. 

 

Avgiften: 540 kr betalas senast den 27 augusti. 

Ansvarig: Peter Sundelin 070-667 62 68 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Hälsohögskolan – Mobilitet och gott liv på äldre da’r          Kod S10h 

Onsdag den 10 oktober  

Som en uppföljning av vårens studiebesök vid Hälsohögskolan träffar vi representanter för arbetsterapeutprogrammet och ortopedingenjörsprogrammet för samtal och diskussioner med fokus på mobilitet och gott liv på äldre da’r. Du får gärna skicka in frågor i förväg till ansvarig för studiebesöket.

 

Samling kl. 14.00 i Hälsohögskolans entré. Besöket tar ca 1,5 timmar. Högst 30 deltagare  

 

Avgift 50 kr betalas senast den 25 september. 

Ansvarig: Bo Rybrand, 070-554 42 82 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vår beredskap är god??                                                                                   Kod S11h

Tisdag den 6 november                                                                                                      Vi besöker Länsstyrelsen och får en genomgång av hur man idag ser på vår beredskap, i första hand ur det civila perspektivet. Du skall klara dig en vecka om krisen kommer!! Gör du det?  

Samling kl. 14.00 i Länsstyrelsens entré. Högst 30 deltagare.

Avgiften 50 kr betalas senast 25 september.

Ansvarig: Lennart Lindberg, 070-338 85 07 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Jazz och swing - Gunhild Carling besöker Jönköping         Kod S12h 

Torsdag den 8 november                                                                                      

I samarbete med Jönköpings Jazzklubb går vi på jazzkonsert när Gunhild Carling – showartist, multiinstrumentalist och glädjespridare - gästar Jönköping med sin kvartett. Swing, swing och åter swing utlovas. SU har reserverat 50 biljetter.

Samling kl. 18.30 i Jönköpings Teater, foajén 2 tr. för en kort introduktion.  

Avgiften 260 kr betalas senast den 25 september.

Ansvarig: Monica Hörberg, 072-397 97 02 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katolska kyrkan i Jönköping                                                   Kod S13h                       

Tisdagen den 13 november                                                                                  Jönköpings Katolska kyrka är en romersk-katolsk kyrkobyggnad i Jönköping. Den invigdes 1974 och tillhör Sankt Franciskus katolska församling i Stockholms katolska stift. Diakon Göran Fäldt tar emot oss och berättar om Katolska kyrkan och sitt arbete som diakon. Vi tittar på kyrkobyggnaden och får information om församlingens arbete. Kaffe serveras och då finns möjligheter att ställa frågor.                                                                                  

 

Samling kl. 13.00 vid Katolska kyrkan, Klostergatan 70 B (nära Torpaskolan). Parkering i mån av plats utan särskilt tillstånd framför kyrkan med inkörning från Klostergatan. Besöket tar ca 2 timmar. Högst 40 deltagare.                                                                              Avgiften 50 kr betalas senast den 25 oktober.                                                 Ansvarig: Peter Sundelin 070-667 62 68 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Science Park onsdag den 14 november                                                    Kod S14h

Science Park har en viktig roll för utvecklingen av företagsverksamheten i Jönköpings län och finns idag i samtliga kommuner i länet. Vi får information om hur Science Park utvecklats och hur dagens verksamhet ser ut och får förhoppningsvis även träffa några representanter för de företag som finns i inkubatorverksamheten.  

 

Samling i entrén till Science Park, Gjuterigatan 9 kl. 14.00. Beräknad tid är 1,5 timmar. Högst 25 deltagare. 

  

Avgiften 50 kr betalas senast den 25 oktober. 

Ansvarig: Erik Svensson, tfn 070-723 23 31 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  

Studiebesök på Internationella handelshögskolan               Kod S15h

Fredag den 16 november                                                                                                  Vi besöker Jönköping International Business School (JIBS), en av de fyra högskolorna i Jönköping University och Sveriges mest internationella handelshögskola med studenter, fakultet och gästforskare från hela världen. Utbildning och forskning fokuserar på entreprenörskap, ägande och förnyelse. 

Samling kl. 14.00 i JIBS´entré. Högst 30 deltagare  

Avgift 50 kr betalas senast den 25 oktober.

Ansvarig: Tora Wigstrand, 070-312 57 60 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

 

Alfred Dalinskolan i Huskvarna                                            Kod S16h                   Tisdag den 20 november                                                                                        Välkände företagaren Wilhelm Tham anställde 1879 Alfred Dalin som ordinarie folkskollärare i Huskvarna. Samarbetet mellan Dalin och Tham resulterade i att flera skolhus uppfördes, varav ett av dessa, år 1966, fick namnet Alfred Dalinskolan. Alfred Dalin var tillsammans med Fridtjuv Berg föregångsman för skolans utveckling både i Huskvarna och i hela landet. 

F.d. Rektor Arne Hjertqvist berättar om Alfred Dalin och skolans historia.

  

Samling kl. 13.00 vid skolans huvudentré. Adress Jönköpingsvägen 3 Huskvarna. Besöket beräknas ta 2 timmar. Högst 20 deltagare. 

Avgiften: 50 kr betalas senast den 25 oktober. 

Ansvarig: Peter Sundelin 070-667 62 68 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Destination Jönköping AB – en mångsidig verksamhet      Kod S17h

Tisdag den 20 november                                                                                         Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Jönköpings kommun som turist-, evenemangs-, och mötesplats. Vi får information om event, utställningar, konserter och turism. Kalendern är full av evenemang som Destination Jönköping håller i.

Samling kl. 10.00 i Gallerian, Södra Strandgatan 13 B, Jönköping. Högst 50 deltagare  

Avgift 50 kr betalas senast den 25 oktober. 

Ansvarig: Monica Hörberg, 072-397 97 02  eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vad händer med Södra Munksjön?                                                                               Onsdag den 21 november                                                    Kod S18h                    Fredag den 23 november                                                     Kod S20h 

Södra Munksjöns Utvecklings AB, SMUAB, är ett kommunägt bolag som har hand om att utveckla marken söder om Munksjön. Vi får information om den framtida byggnationen, kanske till och med en station för höghastighetståget.

 

Samling kl. 14.00 hos SMUAB, Södra Strandgatan 10, Jönköping. Högst 20 deltagare per tillfälle

Avgift 50 kr betalas senast den 25 oktober

Ansvarig: Lennart Lindberg, 070-338 85 07 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stora Hotellet då - nu - framåt 

Torsdag den 22 november                                                                  Kod S19h

 

Visste du att Stora Hotellets förste hotelldirektör hette Theodor Blanch? Efter några år i Jönköping flyttade han till Stockholm och innehade en kort tid Operakällaren.

Hotelldirektören Carl-Henrik Nilsson berättar för oss om ”Storan”, dess historia, om företaget av idag och om det framtida hotellet. Vi börjar med gemensam lunch.

Samling kl. 13.00 i hotellentrén. Högst 40 deltagare

Avgiften 150 kr betalas senast 25 oktober.

Ansvarig: Monica Hörberg, 072-397 97 02  eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.