MÅNADSMÖTEN

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan.          

Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.        

Lokal: Vid samtliga tillfällen är vi i Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping. Rosensalen rymmer max 190 personer.

 

Torsdag 13 september                                                                  kl. 14.0016.00

Bin och biodling                                                                                                                    Bins betydelse som pollinerare i vår natur kan inte överskattas. Honungen är kanske en bisak? Om livet i bisamhället med arbetare som vårdar, försvarar och försörjer, med drönare vars enda uppgift i livet är att para sig och med en drottning som ger liv åt kanske en halv miljon nya individer.

Föreläsare: Staffan Magnusson, biodlare med mångårig erfarenhet av biodling med olika metoder i både Sverige och Afrika.

 

Torsdag 11 oktober                                                                   kl. 14.0016.00  Bilder från Hornborgasjön – lockelsens landskap                                                       Det finns många fantastiska platser i Sverige. Hornborgasjön och dess omgivningar hör till de yppersta: tranorna, det övriga djurlivet och landskapet runt sjön.

Föreläsare: Torbjörn Skogedal, utbildad inom bl.a. biologi och geografi, sedan många år professionell fotograf på heltid med huvudsaklig inriktning mot natur- och landskapsfotografi. Har medverkat med bildmaterial i ett flertal böcker och skrivit en  bok om Hornborgasjön.

 

Torsdag 8 november                                             kl. 14.0016.00                           Sportprofiler från Småland                                                                                      Idrotten är en av våra stora folkrörelser. Det är naturligt att rikta blicken framåt inom idrotten, men här tar vi en titt bakåt. Småland är rikt på förebilder. Några av dessa framträdande profiler presenteras under föreläsningen.

Föreläsare: Magnus Widell, idrottshistoriker och hembygdsforskare.

 

Torsdag 29 november                                                    kl. 14.0016.00                           En riktigt gammeldags jul, hur gammal är den?                                                          När vi ska köpa julklappar, duka julbord eller gå på julkonsert talas det ofta om en gammeldags jul. Men hur gamla är julskinkan, jesusbarnet, stjärngossarna och granen? Vi gör en resa från urminnes tider till i dag.

Föreläsare: Markus Lindberg, arkeolog, verksam som museichef för Sancta Birgittas Klostermuseum i Vadstena.                                            

Efter kaffepausen blir det musikunderhållning