FÖRELÄSNINGAR

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 6 augusti.

 

Avgiften 50 kr/föreläsning betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5                  senast  27 augusti för föreläsningarna 17 och 24 september                             senast  25 september för föreläsningarna 1, 8, 15, 22, 29 oktober                    senast  25 oktober för föreläsningarna 5, 12, 19, 26 november                         senast  25 november för föreläsningen 3 december

Obs! Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats. Kontakta den som är aktivitetsansvarig för att kolla detta! Då betalar du 70 kr! Uppge namn och medlemsnummer när du kommer. Eftersom vi har problem med att hantera kontanter, är vi tacksamma om du betalar till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5.

 

Måndag 17 september                        kl. 14.0016.00             Kod F1h

Vår smarta nya värld                                                                                                Internet of Things (loT) eller Sakernas internet är en benämning på att allt fler apparater kopplas upp mot internet, såväl i våra hem som ute i samhället. Kylskåp, lampor, dörrlås, övervakningskameror, självkörande bilar, soptunnor, vårdutrustning i hem och på sjukhus – bara fantasin sätter gränser. Men hur fungerar det? Är det bra? Finns det några risker?

 

Föreläsare: Karl Hammar, tekn.dr i datalogi vid Tekniska Högskola iJönköping.

Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket

Ansvarig: Örjan Nilsson,  072-198 00 79 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 24 september                        kl. 14.001600              Kod F2h

Mission i slutet av 1800-talet – framgång och motgång
Under 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige. På det religiösa området uppstod protester mot den lutherska enhetskyrkans religionsmonopol. Nya kristna strömningar växte fram i den så kallade väckelserörelsen. I spåren av väckelsen skedde även en omfattande mission i andra länder, bl.a. ett kontroversiellt missionsprojekt bland den svensktalande befolkningen på Ormsö i Estland.

 

Föreläsare: Leif Carlsson, teol.dr i religionsvetenskap.

Lokal: Kyrksalen, Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Måndag 1 oktober                                             kl. 14.00–16.00             Kod F3h

Sigrid Hjertén – en mästerlig kolorist                                                                   Sigrid Hjertén (1885-1948) reste som ung till Paris för att gå i lära hos Henri Matisse. Efter hemkomsten blev hon och hennes make Isaac Grünewald frontgestalter inom det svenska avantgardet. Dagens föreläsning ger nya perspektiv på Sigrid Hjerténs konstnärskap som också ställs i relation till andra samtida kvinnliga konstnärer.

 

Föreläsare: Helen Agrenius, konstvetare, fram till 2013 konstintendent vid Jönköpings läns museum. Bor numera i Stockholm.     

Lokal:  Ändrat till Aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)

Ansvarig: Christina Lorenzoni, 070-610 06 05 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Måndag 8 oktober                                                      kl. 17.0019.00             Kod F4h

Nationalekonomi – det finns inget så praktiskt som en god teori                          Inom nationalekonomi studerar man dels hur individer, hushåll och företag gör sina val, dels hur ekonomin i ett land eller en region utvecklas. Detta inkluderar frågor om vilka drivkrafter som finns för ekonomisk tillväxt, frågor om fördelning av resurser, hur priser formeras och om marknaden fungerar på ett effektivt sätt.

 

Föreläsare: Lars Pettersson, ekon.dr i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Lokal: JTH (Tekniska högskolan) det gula huset på högskoleområdet

Sal:     Fagerhultsaulan plan 1, andra korridoren till vänster

Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Måndag 15 oktober                                                    kl. 14.0016.00             Kod F5h 

Lilleman, Storebo och Småland

I vårt land finns miljoner namn på gårdar, sjöar, åar, berg och mycket annat. Många ortnamn är unika men de flesta består av namnleder som återkommer gång på gång: hult, måla, red, rum, ryd, torp etc. Vad berättar de? Hur gamla är namnen? Här ges en översikt över namn på stort och smått med exempel från Småland och närliggande landskap.

 

Föreläsare: Staffan Nyström, professor i nordiska språk med historisk inriktning vid Uppsala universitet och bl.a. ordförande i Stockholms stads namnberedning och delegat i FN:s ortnamnsorgan UNGEGN.

Lokal:  Ändrat till Aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)

Ansvarig: Anna Ekstrand-Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 22 oktober                             kl. 14.0016.00             Kod F6h   Folkrörelserna och deras betydelse för det moderna Sverige

Industrialiseringen som började vid mitten av 1800-talet ändrade levnadsvillkoren radikalt för flertalet medborgare. Samtidigt ökade folkmängden snabbt. En effekt av detta blev folkrörelserna, en vittförgrenad mobilisering av medborgarna efter nya mönster och i syfte att påverka samhällets omdaning.

 

Föreläsare: Hans Albin Larsson, professor emeritus i historia

Lokal: Aulan på HLK  (Högskolan för lärande och kommunikation)

Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Måndag 29 oktober                              kl. 14.0016.00              KodF7h             Nationalismens framfart – ett nytt 30-tal?
Frågan ställer mycket på sin spets när det gäller världspolitiken i dag. Många talar om ett hot mot EU-sammanhållningen och ett hot mot demokratiutvecklingen i världen.
Här får vi en aktuell bild av läget. Flera svåra frågor tas upp av en erfaren korrespondent som de flesta nog har hört på radio.

Föreläsare: Vladislav Savic, tidigare mångårig utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio, med erfarenhet av arbete vid FN och andra internationella organisationer. Numera författare och föreläsare.

Lokal: Aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)

Ansvarig: Klas Mogren, 036-71 11 45  eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Måndag 5 november                            kl. 14.0016.00             Kod F8h

Carl Nyrén – nationellt berömd arkitekt från Jönköping                                         1900-talets sista hälft ritade Carl Nyrén och hans medarbetare en ansenlig mängd byggnader av unik konstnärlig kvalitet. Inom Jönköpings kommun finns en imponerande samling av dessa, representerande olika arkitekturhistoriska ideal.

 

Föreläsare: Ingemar Thorsén, arkitekt SAR/MSA.

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping            

Ansvarig: Klas Mogren, 036-71 11 45 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                    Måndag 12 november                       kl. 14.0016.00          Kod F9h

Från fattigvård till dagens vård och omsorg om äldre – och sedan?                       Här får vi en beskrivning av utvecklingen från historiens fattigvård till dagens hälso- och sjukvård. Föreläsaren gör också ett försök att blicka in i framtidens äldreomsorg.

 

Föreläsare: Marie Ernsth Bravell, äldrestrateg, Jönköpings kommun.

Lokal: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

Ansvarig: Rolf Bardon, 070-211 31 88 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                Vi tar gärna emot frågor inför föreläsningen. Mejla Rolf Bardon eller skriv brev till Senioruniversitetet, Skolgatan 25, 553 16 Jönköping.

 

 

Måndag 19 november                    kl. 14.0016.00        Kod F10h     

Klimat – vatten – energi – föda: Allt hänger ihop                                                             Vi kan inte leva utan vatten. I Sverige är vi bortskämda med att bara kunna öppna kranen och få friskt, rent vatten. Men världen törstar. Var 15:e sekund dör ett barn på grund av dåligt vatten. Frågan är vad det finns för möjligheter att lösa den globala klimat- och vattensituationen. Läget är inte hopplöst, men vi står inför enorma utmaningar.

 

Föreläsare: Gustaf Olsson, professor emeritus i Industriell automation vid Lunds tekniska högskola. Som pensionär har han arbetat vid olika universitet med t.ex.
elektriska kraftsystem och varit i ledningen för International Water Association (IWA).

Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket

Ansvarig: Anna Ekstrand-Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Måndag 26 november                                kl. 14.0016.00            Kod F11h

Vilken hjälp kan man räkna med att få när man inte klarar sig själv?                   Vilket uppdrag har Jönköpings kommun för att möta äldres behov inom äldreomsorg, hemsjukvård och hemrehabilitering? Vilket utbud finns och vilka är den enskildes valmöjligheter? Dessa frågor besvaras av två verksamhetschefer inom kommunen.                                                                                                     

Föreläsare: Camilla Johansson, äldreomsorgschef, och Marianne Lillieberg, hälso- och sjukvårdschef, Jönköpings kommun.

Lokal: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

Ansvarig: Ulla Lindström, 073-066 10 28 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           Vi tar gärna emot frågor inför föreläsningen. Mejla Ulla Lindström eller skriv brev till Senioruniversitetet, Skolgatan 25, 553 16 Jönköping

 

 

Måndag 3 december                            kl. 14.0016.00        Kod F12h

Alf Henrikson i helfigur                                                                                Mångkunnig huskvarnabördig journalist, författare och verskonstnär

Föreläsare: Peder Losten, känd radioröst, journalist och berättare.

Lokal:  Ändrat till Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 

Ansvarig: Anna Ekstrand-Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.