MYCKET VIKTIGT INFÖR ANMÄLAN

Du måste vara medlem för att delta i föreningens aktiviteter. Hur du blir medlem beskrivs på hemsidan www.sujkp.se under HUVUDMENY/ Bli medlem.

Avgiften för 2018 är 150 kronor och betalas till SU:s PlusGirokonto

153 14 30-5.

 

ANMÄLAN

Anmälningstiden till höstprogrammet 2018 är 11 juni – 6 augusti.

Endast vid anmälan till resor kan du ange ”Tillsammans med…”

Du som behöver ledsagare vid studiebesök kontaktar den som är ansvarig.      

 

1. Du som har egen e-postadress gör anmälan via hemsidan.

Hemsidan www.sujkp.se. Under HUVUDMENY/ Program finns beskrivet steg för steg hur man gör.        

 

2. Endast du som inte har egen e-post och inte kan få hjälp är välkommen att göra din anmälan direkt till SU. Anmälan gör du på telefon 036- 290 64 29 eller vid besök på SU:s expedition, Skolgatan 25 i Jönköping. Viktigt är att du då har ditt medlemsnummer till hands.

SU:s expedition kommer att vara bemannad följande dagar och tider:  

JUNI         20 on  kl. 9 - 11     JULI    19 to  kl. 13 -15      26 to    kl. 9 - 11              

AUGUSTI   1 on  kl. 9 - 11       6 må  kl. 13 - 15 

Meddelanden kan lämnas som e-post, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller på vår telefonsvarare 036- 290 64 29 . I övrigt hänvisar ansvariga, se respektive aktivitet.

TURORDNING                                                                                                            Om någon aktivitet är överbokad vid sista anmälningsdagen, den 6 augusti, sker lottdragning mellan samtliga anmälda och reservlista upprättas. 

Det har alltså ingen betydelse för turordningen när under anmälningsperioden (11 juni - 6 augusti) som anmälan är gjord.

 

Senast den 24 augusti kan du återta din anmälan genom att meddela detta via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller per tfn 036-290 64 29. Därefter är din anmälan bindande och du måste kontakta den som är ansvarig för aktiviteten om du får förhinder att delta.

 

     Utebliven betalning räknas inte som återtagen anmälan, du måste meddela aktivitetsansvarig. Det finns reserver som gärna vill ha din plats.

     

BEKRÄFTELSE

C:a 10 dagar efter anmälningstidens slut kommer ett mail som meddelar att du kan se  utfallet av din anmälan på ”Din sida” .                                                                     OBS att utfallet inte är definitivt förrän detta mail går ut.                          Anmäler du dig via SU får du besked per post.       Viktigt att du sparar beskedet!

Bekräftelsealternativ:

V= Välkommen, R= Reserv, F= Fulltecknad, E= startar Ej             

 

MÖJLIGT ATT GÖRA ANMÄLAN EFTER 25 augusti

De aktiviteter som har lediga platser den 25 augusti redovisas fortlöpande på hemsidan och anslås på SU:s anslagstavla utanför rum 2 på Skolgatan 25. Anmälan till dessa gör du som har dator genom inloggning via ”Din sida”. Har du inte dator anmäler du dig till den som är ansvarig. Namn och kontaktuppgift finns i programmet vid respektive aktivitet.

MEDLEMSREGISTER

SU:s medlemsregister är uppbyggt i en databas i ordning efter medlemsnummer.             I registret finns uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadresser. Uppgifterna behövs för att SU enkelt ska kunna hålla kontakt med medlemmarna.

Deltar du i studiecirklar måste du uppge personnummer (10 siffror). Detta krävs för att SU ska få ta del av statens bidrag till folkbildning.

Vi hanterar uppgifterna enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Vi kan komma att dela dina uppgifter med vår samarbetspartner FU (Folkuniversitetet). Adresslista går till det tryckeri som trycker våra program. Vi delar inte dina uppgifter vidare i marknadsföringssyfte, vi säljer inte personuppgifter och låter inte tredje part få tillgång till vårt medlemsregister.

Markera kod JAtillGDPR (glöm inte att Spara)

Du gör detta en gång, det kommer sedan alltid att stå på din aktivitetslista.                Alla medlemmar som har angett sin e-postadress och regelbundet öppnar sin mailbox kan snabbt få besked från oss, t.ex. nyinsatta aktiviteter, påminnelser, byte av lokal, inställda aktiviteter.

ÄNDRING AV MEDLEMSDATA

Du som har tillgång till dator uppdaterar själv dina uppgifter genom att gå in på hemsidan www.sujkp.se. Under HUVUDMENY klickar du på Anmälan/ Medlemsuppgifter/ Faktura. Logga in med medlemsnummer (fyra siffror), efternamn och förnamn.  Du är nu på ”Din sida”. Uppdatera dina uppgifter. Spara. Du som inte har dator kontaktar SU.

BETALNING

När du loggar in ser du hur mycket du ska betala för de aktiviteter där du fått V, sista betalningsdatum, summa, samt referensnummer.                                                      För att din betalning ska registreras rätt, fyll i referensnumret i rutan för OCR-nummer eller skriv det i rutan för meddelande.  OBS! Skriv endast referensnumret, utan några andra tecken eller mellanslag.  Summera inte om ni är två som betalar från samma konto. Varje referensnummer betalas för sig!  Observera att fakturor inte skickas ut! Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30 - 5

OBS

Om du får förändrad ”status” på din anmälan syns detta på ”Din sida” och dina avgifter förändras.   Du måste själv vara uppmärksam på uppdateringar.                Exempel på förändringar av status: du har fått Välkommen (=V) och Avbokar (=A),       du är Reserv (=R) och blir Välkommen (=V). 

 

ÅTERBETALNING av inbetald avgift.

Filmer, Friskvårdsaktiviteter, Föreläsningar, Studiebesök och Studiecirklar Inbetald avgift återbetalas inte (huvudregel).                                                               Dock kan återbetalning av inbetald avgift ske i följande fall:

  • Vid varaktigt hinder t.ex. sjukdom, olyckshändelse eller dylikt
  • Om SU ändrar planerade tider m.m. för aktiviteten, t.ex. byte av veckodag, annan tid eller plats än vad som står i programmet.

Resor

  • Om ersättare, efter samråd med ansvarig, kan överta platsen återbetalas                 avgiften minus en återbetalningsavgift om 200 kr per person och avgift   

                                                                                                                          

  • om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som vi inte kan påverka. Belopp under 200 kr återbetalas inte

 

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte, eftersom  SU inte är organiserad researrangör.                                                                         Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring eventuellt reglera kostnader som uppstår vid avbokning.