Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

 Referat från höstens första föreläsning "Hur säkert är informationssamhället" finns under fliken Arkiv

 

Till nedanstående aktiviteter finns lediga platser. Anmälan på vanligt sätt via inloggning.

 

B3h Snön på Kilimanjaro 

B4h Flyga drake

 

F4h Religionens makt 2

F5h Fästingburna sjukdomar

F7h Tryckfriheten i Sverige 2

F10h Världsnaturfonden WWF och Agenda 2030

F11h Migration och asyl

F12h Om hudförändringar

 

O1h RödaKorskurs

 

R6h Konst o musik i Norrköping

R10h Operaresa till Ulricehamn 2017-01-07                                                                                                   

OBS nyinsatt aktivitet, se text under fliken Resor  Sista anmälningsdag 30 oktober. 

 

S7hb Visning av Spira och föreställning med Mattias Enn 30 nov kl 15.30
OBS nyinsatt aktivitet, se text under fliken Studiebesök S7h. Sista anmälningsdag 17 sept 

  

S13h Räddningstjänsten förmiddag

  

 

Anvisningar för hur du gör anmälan till aktiviteter finns under fliken Program/Anmälan och avgifter                                                 


Observera att någon faktura inte skickas ut.                                         Du loggar in via Anmälan/ och får där information om vad du skall betala för dina aktiviteter.


Utebliven betalning räknas inte som återtagen anmälan, du måste meddela aktivitetsansvarig.   Det kan finnas reserver som gärna vill ha din plats!


Angående dina avgifter:                                                                         När du på en aktivitet får förändrad ”status” på din anmälan så syns detta på dina avgifter. Du måste själv vara uppmärksam på uppdateringar.  Exempel: du har fått Välkommen och Avbokar, du är Reserv och blir Välkommen.                                                                                  

 

Bekräftelsealternativ:                                                                               V= Välkommen,                                                                                          R= Reserv,                                                                                                  F= Fulltecknad,                                                                                           E= startar Ej                                                                                                  

 

Principen "Reskamrat" (tillsammans med någon) tillämpas endast vid resor. 

 

Betalkoden måste alltid anges!  Addera inte dina betalningar och addera inte om ni är två som betalar från samma konto!                                     Alla avgifter betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 1430-5                         


Uppdatering av medlemsdata gör du genom att logga in på hemsidan under MAIN MENU och klickar på Anmälan/. Gör ändringar i formuläret och Spara.                                                                                   


Vill du komma i kontakt med SU?                                                     Skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring till vår exp 036 29 06 429 Exp är bemannad torsdagar 9 - 11 under terminstid.